Новини

 

На 2 юли 2019 г., от 10.00 часа в сградата на КТ „Подкрепа“ /зала „Мецанин“/ ще се проведе пресконференция на тема:

Предстоящ протест за актуализация на минималния размер на допълнителното възнаграждение за нощен труд, организиран от Синдикална федерация на служителите в МВР (СФСМВР) и Синдикат на служителите в затворите в България и подкрепен от Конфедерация на труда „Подкрепа“.

 
Новини

Свиквам заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 19 февруари 2019 год. /вторник/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС"ИН" - Областна пробационна служба, бул. " Македония " № 21А.

И. Григоров - Председател на УС

 
Новини

На 09.02.2019 г. се проведе отчетно-изборно ОС на ССЗБ, на което присъстващите 147 делеати обсъдиха и гласуваха: – отчет за дейността на организацията през предходната 2018 г., годишен финансов отчет за 2018 г., доклада на КК за дейността на УС на Сдружението и на счетоводния отчет на Сдружението за 2018 г. Проведе се и избор на нов състав на УС и КК. Общо 15 бяха номинираните кандидати за членове на УС :Ивайло Григоров, Стайко Славчев, Ясен Тодоров, Нейко Комитски, Георги Стоянов, Маринела Георгиева, Цветан Михайлов, Радослав Мартинчев, Петър Николов, Радостин Радованов, Христо Илков, Мартин Чобанов, Росен Кирилов, Пламен Караманов и Антоанета Стойкова. Отвод си направиха номинираните Георги Стоянов, Христо Илков, Цветан Михайлов и Радослав Мартинчев.

 
Действия на ССЗБ

                                                     ДО
                                                     МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                     НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                     Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
                                                     

         УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

         Обръщаме се към Вас, с молба за среща, на която да обсъдим настоящата ситуация с нормативното уреждане на договореното увеличение на служителите на ГД „ИН“ и ГД „Охрана“ в рамките на „Бюджет 2019г.“. За Синдиката е от съществена важност въпроса как мислите да изпълните съгласуваните документи, като се има предвид институционалната йерархия и обстоятелството, че не знаем кой и как Ви информира за решения, относно които има ясни индикации за разминаване с Вашата представителна позиция на Министър на правосъдието.

 
Действия на ССЗБ

Синдикат на служителите в затворите в България възрази срещу опитите да бъдат ограничавани правата на полагащите нощен труд служители на ГД"Изпълнение на наказанията" и ГД"Охрана".

Основният спор е свързан с изрично регламентираното в КТ и конкретно разписаното в заповед право на служителите при сумирано отчитане на работното време нощните часове да се превръщат в дневни с коефициент, който Министерството на правосъдието иска да заличи.

Целият текст четете по- долу: