Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на  08-09.02.2024г., в конферетната зала на х. Емералд, с. Равда, при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет наВиж повече:

Синдикат на служителите в затворите в България избра нов Управителен съвет на провелото се Общо отчетно-изборно събрание в с. Равда, на 05.02.22г. Дневният ред на събранието съдържаше 5 точки: 1. Отчет на УС за дейността на Сдружението за 2021 г.; 2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и годишeн счетоводенВиж повече:

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ   Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 26.06. (събота) 2021г. от 13.00 ч. в залата на ресторант „Тайгър Хаус“ –Виж повече:

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 17.04. (събота) 2021г. от 13.00 ч. в залата на ресторант „Тайгър Хаус“ – гр.Пазарджик при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Виж повече:

                                                                            

                                                                                  О Б Я В А

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик , на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на ССЗБ свиква Общо събрание на 18 септември 2016 г. / неделя / от 12.00 ч. в конферентната зала на хотел „Трявна“ в гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ 46

При следния Дневен ред: Виж повече:

О  Б  Я  В  А

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 ал. 1 от Устава на ССЗБ  свиква  Общо Събрание,  което ще се проведе на 08.02.2013 год. / събота /, от 12.00 ч., в гр. Пловдив , Хотел “ АЛИАНС “ , бул. “ Васил Априлов “ № 7, при следния       

Д н е в е н     р е д:

Виж повече:


На 27 април 2013г. /събота/ от 12:00ч. в Конферентния център на Хотел „Лайпциг“ – гр.Пловдив се проведе Общо отчетно – изборно събрание на Синдикат на служителите в затворите в България. На събранието присъстваха 73 делегати, представители на синдикални дружества на сдружението. Събитието бе уважено от журналисти от различни медии, които се запознаха с дейността на организацията.

Виж повече:

Управителния съвет на сдружение „Синдикат на служителите в Затворите в България“  / ССЗБ / – гр. Пазарджик,  на основание  чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква  Общо събрание на  27април 2013 г. / събота / от 12.00 ч. в Конферентния център на хотел „Лайпциг“ (leipzig.bg) в гр.Пловдив, Бул. „Руски” № 70,  при следния дневен ред :

Виж повече:

О  Б  Я  В  А

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 ал. 1 от Устава на ССЗБ  свиква  Общо Събрание,  което ще се проведе на 25.02.2012 год. / събота /, от 12.00 ч., в конферентната зала на хотел „Родопи“ – гр.Пловдив , бул. „Кукленско шосе” № 12, при следния        

Д н е в е н     р е д:

Виж повече:

Приключи Общото събрание на ССЗБ. Делегатите на събранието приеха отчета за дейността на УС и КК за 2010г., промени в Устава, касаещи Чл.20 ал.1 и ал.4.Основни приоритети в дейността на ССЗБ през 2011г. ще бъдат вътрешноорганизационното укрепване и развитие на Сдружението  и създаване на  връзки с други национални и европейски организации, завеждането на дела в съда срещу неправомерни действия срещу членове на ССЗБ, активна целенасочена политика за провеждане на  ефективен социален диалог. УС ще реши дали и под каква форма да бъде организиран и проведен самостоятелен протест на ССЗБ при липса на положителни резултати в приемливи срокове.През 2011г. ССЗБ ще настоява за:

Виж повече: