В Министерството на правосъдието предстои създаване на Съвет за социално партньорство В Министерството на правосъдието предстои създаване на Съвет за социално партньорство и утвърждаване на Правила за организацията и дейността му. Като членове на Съвета е предвидено да участват представители на ръководството на министерството, на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”,Виж повече: