Уважаеми членове на Синдикат на служителите в затворите в България, Обръщаме се към вас във връзка с огласяването на решението на Общото събрание за избор на нов Управителен съвет. С настоящото обръщение Управителния съвет изразява своите бъдещи намерения, обявява се срещу всякакви действия поддържащи дух на конфронтация и апелира заВиж повече:

Синдикат на служителите в затворите в България избра нов Управителен съвет на провелото се Общо отчетно-изборно събрание в с. Равда, на 05.02.22г. Дневният ред на събранието съдържаше 5 точки: 1. Отчет на УС за дейността на Сдружението за 2021 г.; 2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и годишeн счетоводенВиж повече:

П О К А Н А ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 26 ОТ ЗЮЛНЦ УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”    ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 05.02.2022г. (събота) ОТ 13.00Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В КОНФЕРЕТНАТА ЗАЛА НА Х-Л ЕМЕРАЛД – С. РАВДА,  приВиж повече:

Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 20. 10. 2021 год. /сряда/, от 12.00 часа в гр. Павел баня, в конферентната зала на „ПРО“ ЕАД при следния дневен ред: 1. Обсъждане и анализ на проведената среща в Министерство на правосъдието. ВземанеВиж повече:

Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 30. 07. 2021 год. /петък/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС“ИН“ – Областна пробационна служба, бул. “ Македония “ № 21А. Дневен ред: 1. Представяне и запознаване съсВиж повече:

Прессъобщение до медиите Уважаеми медии, Във връзка с постъпил сигнал до Управителния съвет и Контролната комисия на Синдикат на Служителите в Затворите в България за наличие на данни, за неправомерно разходвани финансови средства на Сдружението, Ви информираме, че към настоящия момент Ивайло Григоров е временно отстранен от длъжностите Председател иВиж повече:

Свиквам заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 19. 05. 2021 год. /сряда/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС“ИН“ – Областна пробационна служба, бул. “ Македония “ № 21А. Дневен ред: 1. Вземане на решение за новаВиж повече:

Свиквам  разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 10. 03. 2021 год. /сряда/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС“ИН“ – Областна пробационна служба, бул. “ Македония “ № 21А. Дневен ред:     1. Вземане наВиж повече:

Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 20. 11. 2020 год. /петък/, от 11.00 часа в гр. София, в заседателната зала на офиса на ССЗБ, в сградата срещу ГДИН. Дневен ред:   1. Предоставяне на възможност на Радослав Мартинчев даВиж повече:

В изпълнение на двустранните договорености за взаимодействие между СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ и „ГРАНСКИ НЕЗАВИСИМ СИНДИКАТ НА ПОЛИЦИЯТА“ /НСП/, в т.ч Независимия полицейски съюз и Независимия Синдикат на затворническата полиция и администрация на Република Северна Македония, ССЗБ изпрати писмо до посланика на Република Северна Македония с искане, той от своя страна да алармира македонското правителство за предприемане на мерки за решаване на съществуващите проблеми относно синдикалните, социалните и трудовите права на  служителите в сектора за „Обществен ред“ и „Сигурност“ на Република Северна Македония.

Виж повече: