Свиквам заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 07.02. 2024 год. /сряда/ от 13.00 часа, в конферетната зала на х. Емералд, с. Равда, при следния ДНЕВЕН РЕД: Разпределяне на функции и задачи, на членовете на УС, по провеждане на Общо Събрание,Виж повече:

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на  08-09.02.2024г., в конферетната зала на х. Емералд, с. Равда, при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Отчет наВиж повече:

Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 07.12. 2023 год. /четвъртък/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в конферентната зала на хотел „Чиирите“ при следния дневен ред: 1. Анализ и дискусия по актуални теми; 2. Определяне на дата, час,Виж повече:

Скъпи Ясен, Пиша, за да изразя солидарността на EPSU с провеждането на вашия протест на 6 октомври. Намираме за напълно неприемливо ГД „Изпъленение на наказанията“ да уволни служител – синдикален член само за изразяване на мнение относно заплащането и условията на труд. Определено ни се струва, че такова действие еВиж повече:

ДО Г-Н ЙОРДАНОВ, ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА  ГД “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“   Г-Н ГЛАВЕН ДИРЕКТОР, С настоящото писмо адресираме нашия протест относно уволнението на младши инспектор Емил Велков и водената от Вас политика в ГД „Изпълнение на наказанията“, която утвърждава безконтролна схема за натиск срещу представители на Синдикат на служителите вВиж повече:

Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 18.08. 2023 год. /петък/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в конферентната зала на хотел „Чиирите“ при следния дневен ред: Обсъждане и анализ на проведена в МП среща, на 11.08.23г.; Разни. ЯсенВиж повече:

Министърът на правосъдието Крум Зарков покани Синдикат на служителите в затворите в България на среща в заседателната зала на министерството на правосъдието, в четвъртък, 11 май от 10.00 ч. Поканата е отправена вчера и ще бъде уважена от УС на ССЗБ. Организацията въпреки това остава в готовност за провеждане наВиж повече:

Синдикат на служителите в затворите в България вече е член на Европейска федерация на профсъюзите на обществените услуги /ЕПСУ/ със седалище в Брюксел от днес, 19 април 2023 год. От този месец Синдикат на служителите в затворите в България е приет и членува и в Световна организация на работещите вВиж повече:

Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 02.05. 2023 год. /вторник/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в конферентната зала на хотел „Чиирите“ при следния дневен ред: Анализ и обобщаване на постъпилата информация, във връзка с отправено искане наВиж повече:

Следвайки своята мисия за по-добро бъдеще на заетите в пенитенциарната система на Република България и издигане ролята на можещите и знаещите ръководители в сектора, със свое решение от 10.03.2023 г. УС на Синдикат на служителите в затворите в България ще награди Старши комисар Розалина Ганекова, с плакет „Синдикат на служителитеВиж повече: