Кой труд е нощен? Каква защита ми дава законът при полагането на труд? Какви права имам в тази връзка? Много от нас са си задавали тези въпроси било защото им се е налагало да остават на работа до късно вечер, било защото работата им предполага заетост именно в късните часовеВиж повече:

С измененията и допълненията на Кодекса на труда (КТ) от 2010 и 2011 г. се въведе изискване платеният годишен отпуск да се ползва по утвърден от работодателя график. Редица причини, измежду които и Решение № 12 от 11.11.2010 г. на Конституционния съд на Република България по к.д. № 15 отВиж повече:

Процедурата цели да укаже реда, по който бащата на новородено дете придобива право да ползва 15 календарни дни отпуск веднага след изписване на бебето от родилния дом, условията и механизма, по който се ползва този отпуск. Тя простира своето действие върху всички работници или служители, които са бащи на новородени деца, иВиж повече:

.Как се полза и отчита този вид отпуск? Какви са правата на родителите? Какви са задълженията на работодателите? Родителите отново могат да прехвърлят на другия правото си на неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г., според поредните промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Възможността заВиж повече:

Неизползваните платени годишни отпуски, които се отнасят за времето до 1 януари 2010 г., могат да се ползват до прекратяване на трудовото правоотношение с работодателя. Това право не се погасява по давност. При прекратяване на трудовия договор служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, за койтоВиж повече:

На първо четене бяха приети промени в Закона за държавния служител (ЗДСл). За държавните служители отпада допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, а допустимите допълнителни възнаграждения ще се определят на тримесечие според оценката за работата на служителя. И ще са в размер до 30% от една основна заплата.

В обхвата не попадат заетите по законите за МВР, Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за ДАНС.

Виж повече: