Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 07.12. 2023 год. /четвъртък/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в конферентната зала на хотел „Чиирите“ при следния дневен ред: 1. Анализ и дискусия по актуални теми; 2. Определяне на дата, час,Виж повече:


Скъпи Ясен, Пиша, за да изразя солидарността на EPSU с провеждането на вашия протест на 6 октомври. Намираме за напълно неприемливо ГД „Изпъленение на наказанията“ да уволни служител – синдикален член само за изразяване на мнение относно заплащането и условията на труд. Определено ни се струва, че такова действие еВиж повече:


ДО Г-Н ЙОРДАНОВ, ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА  ГД “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“   Г-Н ГЛАВЕН ДИРЕКТОР, С настоящото писмо адресираме нашия протест относно уволнението на младши инспектор Емил Велков и водената от Вас политика в ГД „Изпълнение на наказанията“, която утвърждава безконтролна схема за натиск срещу представители на Синдикат на служителите вВиж повече:


Open letter – 04.10.23г. ДО Г-Н НИКОЛА ШМИТ, ЕВРОПЕЙСКИ КОМИСАР ПО РАБОТНИ МЕСТА И СОЦИАЛНИ ПРАВА ДО Г-Н ДИДИЕ РЕЙНДЕРС, ЕВРОПЕЙСКИ КОМИСАР ПО РАБОТНИ МЕСТА И СОЦИАЛНИ ПРАВА   УВАЖАЕМИ КОМИСАР ШМИТ, УВАЖАЕМИ КОМИСАР РЕЙНДЕРС, Синдикат на служителите в затворите в България е организация, работеща по насърчаването и защитата наВиж повече:


Свиквам заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 06.10. 2023 год. /петък/, от 10.00 часа в гр. София, в офиса на ССЗБ, в сградата на ДПФЗД, при следния дневен ред: Обсъждане и анализ на актуални теми и предприети действия на ССЗБ;Виж повече:


Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 18.08. 2023 год. /петък/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в конферентната зала на хотел „Чиирите“ при следния дневен ред: Обсъждане и анализ на проведена в МП среща, на 11.08.23г.; Разни. ЯсенВиж повече:


ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА СИНДИКАТ НА ПЕНИТЕНЦИАРНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ НА УС НА СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ГДИН НА УС НА СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МП НА УС НА СНЦ „ОХРАНА“   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Синдикат на служителите в затворите в България с писмо от 10.04.2023 г. отправи искане до Министерството наВиж повече:


Министърът на правосъдието Крум Зарков покани Синдикат на служителите в затворите в България на среща в заседателната зала на министерството на правосъдието, в четвъртък, 11 май от 10.00 ч. Поканата е отправена вчера и ще бъде уважена от УС на ССЗБ. Организацията въпреки това остава в готовност за провеждане наВиж повече:


ДО Г-Н КРУМ ЗАРКОВ МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Г-ЖА МАРИЯ ПАВЛОВА ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР НА  ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР, С настоящото писмо Ви информираме, че на проведено заседание на УС, на 2 май 2023 г. беше обсъдена обстановката в подразделенията на ГлавнаВиж повече:


Синдикат на служителите в затворите в България вече е член на Европейска федерация на профсъюзите на обществените услуги /ЕПСУ/ със седалище в Брюксел от днес, 19 април 2023 год. От този месец Синдикат на служителите в затворите в България е приет и членува и в Световна организация на работещите вВиж повече: