Формуляр – Отпускане на помощ


 

                                До

                                Председателя

                                на УС на ССЗБ

 

 

                                                ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

                        от СД при   ­­­­­­­­­­­­­­____________________________________

        

                  Господин Председател,

           

            Предлагаме да бъде отпусната парична помощ от ССЗБ в размер на _____________ лв. на г-н / г-жа

              _____________________________________________________________________________________          

              _____________________________________________________________________________________

                                                      /име,  презиме   и   фамилия/

поради:______________________________________________________________

      /кратко описание на възникналата нужда, повода и продължителността на материалното затруднение и др./

 

 Същият /та/  е  наш синдикален  член и редовно плаща членския  си внос.

 

            Помощта да се преведе на адрес: ______________________________________________________

                                                                 /точен пощенски адрес или банкова сметка на лицето/

 

            Прилагаме: Протокол с решение от заседанието на СД при _______________________.

Декларираме, че собствените ни средства за подпомагане са изразходвани.

 

 

 

            ………200…. год.                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ на СД: …………………………                                               

               /дата/                                         

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *