Уведомително писмо за учредяване на СД


                                                                               

СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS IN BULGARIA 

e-mail: sszb@abv.bg

                                     

До

Началника

на Затвора / ОС” ИН”/

гр. ……………………..

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

 

от …………………………………………………………………………………………………………………………………..

качество – Председател на СД………………...

                                                             

    Уважаеми г-н/г-жа Началник,

С настоящото Ви уведомявам, че на …………….. в  гр……………………  беше учредено синдикално дружество на Синдикат на служителите в затворите в България/ССЗБ/, съдебно регистриран с решение №56/27.04.2009г., по фирмено дело №22/2009г. на Пазарджишки окръжен съд.

По смисъла на българското трудово законодателство и във връзка със Споразумение №93-00-28/30.01.20г. между МП и ССЗБ, от момента на своето учредяване сме легитимни представители на служителите, членуващи в синдикалното дружество, и като такива сме страна по трудови спорове, процедури по съгласуване, информиране, консултиране и др.

В качеството ми на Председател на синдикалното дружество, моля на основание посоченото по-горе Споразумение, да предоставите за ползване от членовете на Синдиката помещение и подходящо място за съобщения и други печатни материали, свързани с дейността му, като за решението Ви бъда уведомен писмено.

Считам, че съвместната ни работа ще бъде ползотворна и в интерес на всички служители от повереното Ви ведомство.

 

Дата:                                                                                                 С уважение:

Файла можете да изтеглите от: ТУК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *