С увеличение от 30 лв. на порциона приключиха преговорите в Съвета за социално партньорство към МП


Днес 10.10.2012 година се проведе редовно заседание на ССП в Министерството на правосъдието.

В заседанието взеха участие зам. – министъра на правосъдието Пламен Георгиев и членовете на съвета. Заседанието протече по обявения дневен ред, като не бяха направени промени в реда на обсъждането на отделните точки.

Членовете на съвета бяха запознати с финансовото състояние на ГД“Изпълнение на наказанията“, ГД“Охрана“ и ДП“ФЗД“. След направения преглед на възможностите на бюджета за тази година стана ясно, че исканото индексиране на социалните плащания /пари за храна и за специални условия на труд / през четвъртото тримесечие на 2012 год. е непостижимо.

Постигнатите икономии от ФРЗ в ГД”ИН” най-вероятно ще бъдат пренасочени за изплащането на заплати в ГД”Охрана” или покриването на текущи задължения на затворите, се разбра още, независимо от реакцията на синдиката, че подобен акт спрямо работещите в МЛС е социална несправедливост.

Присъстващите бяха запознати с проекта за бюджет на Министерство на правосъдието за 2013 година. В рамките на проведеното обсъждане се постигна споразумение, за увеличение на средствата през 2013 година, с които да се повиши със 100 % сумата изплащана за храна на месец в ГД“ИН“ и ГД“Охрана“, която се променя на 60 лева, вместо досегашните 30 лв., считано от 01.01.2013г. Договорено бе също така въвеждането на месечни възнаграждения за специфични условия на труд и за служителите на съдебната охрана, какъвто тип плащания до момента получаваха само служителите в ГД“ИН“. Във връзка с исканото повишаване на средствата, изплащани  за специфични условия на труд, Министерството на правосъдието изрази позиция, че независимо от желанието си да спази поетите по – рано ангажименти, проекторамката на бюджета не предвижда такова увеличение. Не се предвижда и увеличение на заплатите на двете дирекции, стана известно в хода на срещата. Изтъкнатите мотиви от страна на синдикалните организации, свързани с тенденцията на постоянен растеж на цените на храните, енергоносителите, горивата и други, срещнаха разбирането на ресорния заместник министър, но не промениха позицията на финансовите експерти. След проведените дълго дебати по предложението на Синдикат на служителите в затворите в България, за повишаване на трудовите възнаграждения в структурите на ГД“ИН“ и ГД“Охрана“до сближаване на позициите не се стигна.{jcomments off}

Представителите на ССЗБ в рамките на заседанието, отново споделиха и притеснението си относно непрекъснатия недостиг на средства и запазването на тенденцията за увеличаване на задълженията по политика „Изпълнение на наказанията“, като подчертаха, че констатацията е отразена и в Отчет за изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на правосъдието, за периода 01.01.2012г. до 30.06.2012 г.на Министъра на правосъдието.

Представителите на Синдикат на служителите в затворите в България изтъкнаха пред политическото ръководство, готовност от страна на Синдиката за участие в съвместни протести на синдикални и професионални организации в сектор „Сигурност“, заради липсващото съгласие с исканото повишаване на възнагражденията на служителите в отделните ведомства и влошаването на ситуацията в сектора.

По точка 4 от дневния ред бе предоставена информация, че от началото на тази година е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ на 20 служители от ГД“ИН“ за корупционни действия. Стигна се до общо становището, че по отношение на този проблем  единствено с общи усилия могат да се постигнат конкретни и трайни резултати.

На въпрос поставен от ССЗБ, участниците в срещата получиха информация от заместник министъра на правосъдието, че няма да се засягат никакви социални придобивки на служителите на ГД“ИН“ и ГД“Охрана“.По думите на зам.- министър Георгиев, на този етап не стои на дневен ред и въпроса с промяна на статута на държавните служители в зависимост от заеманата от тях длъжност.

Разгледаха се някои текущи проблеми и се поставиха бъдещи цели и задачи.

В края на срещата представителите на ССЗБ запознаха политическото ръководство на системата с намерението си до дни да внесат искане до министъра на правосъдието, да изпълни законното си задължение и започне процедура по издаване на заповед, с която да се регламентира осигуряването на безплатна храна и тонизиращи напитки на служителите, които работят при опасни за здравето условия или на смени.

Преди приключване на заседанието, страните се договориха да продължат социалния диалог във всички форми за постигане на поетапно решаване на проблемите .

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *