Съобщение – Разширено заседание на УС


Свиквам разширено заседание на УС на Сдружение с нестопанска цел „Синдикат на служителите в затворите в България“, на 30. 07. 2021 год. /петък/, от 12.00 часа в гр. Пловдив, в заседателната зала на ОС“ИН“ – Областна пробационна служба, бул. “ Македония “ № 21А. Дневен ред:

1. Представяне и запознаване със сключения договор със счетоводна фирма. Обсъждане и вземане на решения относно осъществяването на финансовите дейности на УС и СД, начина им на отчитане и сроковете за това;

2. Разглеждане на резултатите от проведена анкета на тема подобряване качеството на вещевото доволство. Вземане на решение за предприемане на следващи стъпки по инициирането на работна група за изработка на тестова униформа;

3. Разни

Ясен Тодоров – Председател на УС на ССЗБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.