Съдебна охрана може да спре работа


 

Министър Диана Ковачева настоява правителството да отпусне близо 3 млн. лв. за Главна дирекция „Охрана“.

Главна дирекция „Охрана“ може да прекрати дейността си, ако спешно не бъдат осигурени допълнителни близо 3 млн. лева. Това става ясно от доклад на министъра на правосъдието Диана Ковачева до Министерския съвет. На утрешното си заседание кабинетът ще разгледа молбата на правосъдния министър. Парите са необходими, за да бъдат покрити разходите за заплати и другите възнаграждения на служителите в дирекция „Охрана“ до края на годината.

В мотивите към искането министър Ковачева изтъква, че в последните години много служители са напуснали, а поради недостиг на средства министерството не може да обяви конкурс за запълване на местата. „Недостигът на личен състав налага част от служителите да полагат извънреден труд, една част от който се заплаща, а друга се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск. Пренатовареността на служителите оказва пряко въздействие върху качеството на изпълнение на служебните задачи и тяхната психика. Увеличава се риска за живота и здравето, както на служителите и охраняваните лица, така и на магистратите и гражданите. Намаленият числен състав на служителите ще доведе до негативи, свързани с проваляне на съдебни дела, застрашаване сигурността и вътрешния ред в съдебните сгради, което ще се отрази върху нормалното протичане на съдебните процеси„, мотивира искането си министър Ковачева.{jcomments off}

Утвърдената численост на дирекция „Охрана“ към 1 септември 2012 г. е 1462 щатни бройки. Незаетите места са 180, започнал е конкурс за назначаване на 92 души, предвижда се поетапно назначаване на още 88 служители до края на годината. Независимо от това „тази численост е недостатъчна за изграждане на структурата в съответствие с възложените й функционални задължения, за което са необходими още минимум 350 щатни бройки„, твърди правосъдният министър.

Бюджетът на дирекцията за 2012 г. след малка корекция възлиза на 23 299 555 лева. От тях 16 762 157 лева са за персонала, 5 793 918 лв. са за издръжка, а 743 480 лв. – за капиталови разходи.
Тъй като парите са крайно недостатъчни, от правосъдното министерство изчислили, че са необходими още 2 818 620 лв. за дирекция „Охрана“, за да може тя да функционира и да си изпълнява задълженията по закон.
916 103 лева от тези близо 3 милиона са предназначени за заплати на служители, 1 136 887 лв. – за други възнаграждения и плащания на персонала и 765 630 лв. за осигурителни вноски.

Ако тези средства не бъдат осигурени, ще се стигне до прекратяване на участието в програмата по защита на лица, включени в нея; сваляне на охраната на 87 съдебни сгради в страната, в т.ч. районните и административни съдилища и прокуратури в страната; неосигуряване охраната на 62 съдебни сгради, които към момента не са под охрана; неосигуряване сигурността на магистратите и гражданите, намиращи се в тях, риск от допускане на безредици и терористични актове; неосъществяване на конвойна дейност, водещо до блокиране на съдебните процеси; непривеждане в местата за лишаване от свобода, на лица, с влезли в сила присъди; неизпълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и други поети ангажименти на правителството по международни договори и споразумения – изпълнение на съдебни поръчки-екстрадиции и трансфери на лица, укриващи се от наказателно преследване от чужбина за България и от България за чужбина; неизпълнение разпореждания на магистрати.

В подкрепа на искането си за повече средства министър Ковачева изтъква в доклада и увеличаващия се обем работа в дирекцията.
Така например общият брой на конвоираните лица в страната за 2011 г. е увеличен на 51 355, или с 2 760 лица в повече от 2010 година. Преди две години са били екстрадирани и трансферирани общо 295 лица, а през миналата – 408. В цялата страна има 225 съдебни сгради и обекти на съдебната власт, като би следвало всички да се охраняват от Главна дирекция „Охрана“, но се пазят 163 от тях.

Източник: Правен свят

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *