Становище ЗИДЗМВР                                                                                                 
                                                                                         До
                                                                                         Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред
                                                                                                 
                                                                                         Комисията по правни въпроси
 
                                                                                         Народно събрание на Република България
 
                                                                          СТАНОВИЩЕ
 
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
 

    Уважаеми дами и господа,

   
    СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ – сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ф.д. № 22/2009 год. по описа на Окръжен Съд – Пазарджик, със седалище и адрес на управление: Гр.Пазарджик, ул.”Ивайловско шосе”, Затвора, представлявано от Председателя на УС Иван Петров Петров, обединява физически лица, работещи по трудово или служебно правоотношение в МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО и юридически лица – синдикални организации на служители, работещи по трудово или служебно правоотношение в системата на МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО. Относно правния ни статут на служители в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция „Охрана” към министъра на правосъдието са приложими текстовете на Закона за МВР.
 
    В тези си качества сме пряко засегнати от предложените промени в Закона за Министерството на вътрешните работи.
Във връзка с общественото обсъждане, насрочено за 15.03.2016 г./обявено пред медиите от г-н Цветан Цветанов/, изразяваме следното становище:
 
    1. Подкрепяме всички досегашни становища, изразени от СО в МВР, участващи в ССП в МВР, в процеса на промяна на Закона за Министерството на вътрешните работи.
 
   2. Противопоставяме се категорично на текстовете, предвиждащи възможност за нарушаване на социални и икономически права на служителите в сектор „Сигурност“.
 
   Мнението на организациията е изразявано многократно в официални становища, пресконференции, при организирането на мирни протести и изявления в медиите.
 
    Преди всичко, ние считаме, че този вид обществени отношения следва да се регламентират по начин, който да осигури цялостна и последователна уредба с гарантираното участието на представители на всички заинтересовани групи, които следва да бъдат чути.
 
   Също така законът следва да се изменя по начин, който да гарантира очакваното от обществото качество на предоставяните от сектор „Сигурност“ „специални услуги“, на базата на развити стандарти, при отчитането на конкретен капацитет, с ясен резултат за гражданите.
 
   Изразяваме нашата готовност да предоставим допълнителна информация и подкрепа при разработването на текстовете на предложенията за изменения на Закона за Министерството на вътрешните работи и заявяваме желанието си да се включим с наши представители в дискусията по тяхното обсъждане. {jcomments off}
 
 

В очакване на Вашия отговор,
Сдружение „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
 
 

07.03.2016 год.                                                                                             
гр. Пловдив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *