ССП към МП поднови своята работа


Заседание на Съвета за социално партньорство се проведе на 05 март в заседателната зала на МП. От страна на ССЗБ присъстваха председателя на УС И.Петров, зам. председателя на УС Х.Илков и члена на УС Ц.Михайлов, както и представители на синдикалните организации на ЛРТП в МП. От страна на ръководството на МП присъства зам.-министър П.Георгиев. В заседанието участваха и директорите на ГД“ИН“ и ГД“Охрана“.

Заседанието бе първо за годината и имаше опознавателен характер. Всеки един от присъстващите изрази мнение пред ресорния заместник министър по проблемите в съответните структури и направи предложения за възможното им решаване.

Отново във фокуса на разговорите представителите на ССЗБ поставиха въпроси свързани със социални проблеми, касаещи увеличаване на порциона и на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд. Засегнаха щатното обезпечаване на структурните звена и тежката работна среда.

Относно настояването на ССЗБ да бъдат актуализирани получаваните от служителите суми за храна и допълнителното възнаграждение за утежнени условия на труд, се постигна съгласие зам.- министър Георгиев в срок до края на месец април да свика заседание на ССП и обяви резултатите по поставените въпроси. На заседанието гл. комисар Димитров предостави информация за изготвено ново щатно разписание на ГД“ИН“, което е представено на Министъра на правосъдието за утвърждаване. Същият сподели, че се работи поетапно по назначаването на нови служители.

На заседанието зам.- министър Георгиев се запозна със становището на ССЗБ по отношение отчитането на работното време и заплащане на извънредния труд на служителите в ГД“ИН“. Представителите на ССЗБ изразиха мнение, че съществуващата нормативна уредба страда от сериозни правни недостатъци, което е причина за зачестилите случаи на съдебни производства по искови молби на служители за изплащане на положен от тях, но неотчетен и респ. некомпенсиран извънреден труд.

В хода на срещата Иван Петров запозна  Зам.- министър Георгиев и с мотивите за обявената от 15 ноември 2011г. Протестна готовност от Синдиката, и постави въпроса с порочната практика да се обсъждат промени в социалната област засягащи служителите в Сектор „Сигурност“, без предварителни консултации с представителите на синдикалните организации.

Представителите на ССЗБ акцентираха и на необходимостта от подписване на Споразумението за сътрудничество между ССЗБ и МП.{jcomments off}

Срещата продължи около два часа и премина в дух на уважение и толерантност.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *