ССЗБ ЩЕ ЗАПОЗНАЕ ОФИЦИАЛНО ИНСТИТУЦИИТЕ С ПРОБЛЕМИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ


От УС на ССЗБ многократно сме сезирани от служители, членове на Сдружението, което е индикация за различие в отношението на ръководители към прилагането на установени правила, липса на готовност за реален социален диалог и пренебрежително отношение към поставяните за разглеждане проблеми.Силно сме обезпокоени от факта, че в последните две години от Синдиката упорито алармираме чрез медиите за нуждата от мерки от страна на ангажираните институции, както и многократно сме информирали Министерство на правосъдието и излагали нашето заявявано становище за съществуващи проблеми със социални права на служителите и изключително лошите условия на труд, но без резултат.

За решаването на проблеми от местен характер, според правилата на ССП се създават Комисии за социално партньорство по места. УС на ССЗБ предприе съответните действия за това, като Иван Петров – Председател на Сдружението изпрати писмо до Зам. министър Хр. Ангелов в качеството му на председател на ССП, отговор на което все още няма.

Поради нежеланието на отговорните държавни служители и липсата на стремеж от тяхна страна да предприемат мерки за ефективно упражняване на правото на справедливи условия на труд, както и на справедливо възнаграждение на една категория служители, непрекъснато ощететявана и то в противоречие със закона, ССЗБ ще запознае в кратки срокове официално българските институции, като ще разчита на тяхната намеса преди да се наложи да запознае съответните международни.{jcomments off}

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *