ССЗБ поиска свикване на Съвета за социално партньорство


 

Иван Петров от името на УС на Синдиката на служителите в затворите в България изпрати официално писмо до заместник министъра на правосъдието Пламен Георгиев, в което се иска свикване на Съвета за социално партньорство към Министерството на правосъдието.

В писмото се казва:

„Уважаеми господин  Георгиев, в качеството Ви на Председател на Съвета за социално партньорство в Министерство на правосъдието  и според изискванията на  чл. 10 ал.1  и  чл.12 ал.1 от правилата за организацията и дейността на ССП, най- учтиво Ви моля да свикате заседание на Съвета. Във връзка с приключването на финансовата 2012 година и предстоящото обсъждане и приемане от Министерски съвет на проектобюджета за 2013 година, бихме искали в дневния ред да включите разглеждането на следните въпроси:

Запознаване с финансовото състояние към края на деветмесечието на МП, респективно на ГДИН, ГДО и ДПФЗД / задължения, преразходи, икономии на ФРЗ и др./. Възможности за индексиране на социалните плащания /пари за храна и за специални условия на труд / през четвъртото тримесечие на 2012 год.

Запознаване с параметрите на проекта за бюджет за 2013 година на МП, респективно на ГДИН, ГДО и ДПФЗД . Нашите предложения, които настояваме да се включат в бюджет 2013 год. на МП, във връзка с индексирането на социалните плащания и повишаване на доходите и жизненото равнище на служителите във ведомството, не по – късно от 01 януари 2013 година са следните

  1. Повишаване с 100 %  на сумите изплащани  за храна / порцион / от 30.00 лв. на  60.00 лева.
  2. Повишаване на сумите за допълнително възнаграждение, изплащани  за специфични условия на труд, като базата за процентно изчисляване от 90.00 лв. да стане 140 .00 лв.
  3. Повишаване  на основните трудови възнаграждения / заплати / на служителите с 25 % .
  4. Включване на реално необходимите средства за подобряване и осигуряване на нормални условия за труд, почивка, хранене и хигиена на служителите и  материално – техническото обезпечаване , предпазни и защитни средства и специализирана техника за нормално изпълнение на дейността им в съответствие с функционалните им задължения във всички звена на ГДИН, ГДО и ДПФЗД .
  5. Разглеждане изпълнението на поети ангажименти от МП във връзка с трудовите и социално-битови проблеми, поставени от ССЗБ, както и на други текущи проблеми, с които се сблъскваме ежедневно и оказват негативно влияние върху служителите“

„Активния  социален  диалог с политическото и професионални  ръководства  на МП е един  от приоритетите в работата  на Синдикат на служителите в затворите в България, а основна функция  на социалния диалог е сътрудничеството между страните за  решаването на трудовите и социални проблеми. Воден от искрено желание за сътрудничество и координация,  за отстраняване на проблемите,  се надявам да свикате заседание на ССП в регламентирания срок“, посочват още от синдиката.{jcomments off}

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *