ССЗБ изпрати жалба до министъра срещу заповед, с която се забранява носенето на униформа извън работно време


 

Заповед №Л- 5863 / 31.07. 2012 год. на комисар Пламен Костадинов – заместник главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, която разпорежда „ да не се допуска носене на униформено облекло, след приключване на установеното работно време“ от служителите на ГД“ИН“ и териториалните й служби, обжалва пред Министъра на правосъдието, от името на УС на Синдиката на служителите в затворите в България Иван Петров –  председател на сдружението.

В жалбата до правосъдния министър синдиката изразява мнение, че съгласно заповедта носенето на униформа от дома на служителя до местоработата и обратно, е нарушение на заповедта, което създава редица неудобства и допълнителни затруднения на служителите, изпълняващи задълженията си в униформено облекло, и е предпоставка за налагане на дисциплинарни наказания на същите.

Според ССЗБ:

– Мотивите, с които е издадена заповедта „зачестили нарушения, свързани с носене на униформено облекло от служители, след изтичане на работното време ,извън териториалните служби на ГДИН и констатирани произшествия водещи до уронване на престижа на институцията“ не отговарят на обективната истина, тъй като в ежедневните бюлетини за произшествия, значими събития и актуални за системата въпроси, издаван от ГДИН, не се споменава за подобни нарушения.

– Обжалваната заповед поставя в неравностойно положение униформените в ГД“ИН“ спрямо останалите служители в Сектор – „Сигурност“, с оглед на това, че няма друг нормативен документ и ведомство, в което служебните задължения се изпълняват в униформено облекло, които забраняват на служителите, носенето му от дома до местоработата и обратно.

–  По отношение на т.3 от заповедта/началниците на териториални служби да определят със заповед места за преобличане на служителите/, поставено е неизпълнимо условие при липсата на финансови средства и недостатъчно материално – битово осигуряване, предвид обстоятелството, че част от затворите и следствените арести разполагат с ограничена площ и крайно лоша материална база /проблеми на който ССЗБ нееднократно обръща внимание/.Като примери са посочени: Затвора Ст.Загора, където сградата в която се е намирало помещението за отдих на служителите е съборена ; Затвора Враца, където помещението е преустроено за класна стая за обучение на ЛС и др. 

– Заповедта не урежда изчерпателно въпроса, относно носенето и съхранението на униформено облекло от и до външни постове извън местата за лишаване от свобода.

Подобни мерки не спомагат за нормалното носене на службата в МЛС, допълнително създават неудобства, напрежение, негативизъм и недоволство сред добросъвестните служители.

От синдиката изразяват становище в подкрепа на изискването да се повиши взискателността към всички длъжностни лица, за стриктно спазване законността и недопускане на нарушения и за търсене на най- строга лична дисциплинарна, а в определени случаи и наказателна отговорност на провинили се лица.

В заключение, до министъра на правосъдието е отправена молба:{jcomments off}

Да се отмени заповед №  Л- 5863 / 31.07. 2012 год. на ИД главен директор на ГДИН комисар Пламен Костадинов  /Съгл. Заповед № Л-5609 / 19.07.2012 г. / или да се измени частта, в която се  разпорежда „ да не се допуска носене на униформено облекло след приключване на установеното работно време“, като отпадне този текст и да придобие следния вид „да не се допуска носене на униформено облекло, с изключение на времето за пътуване от и до дома на служителя преди или след работно време и при дейности нямащи отношение по изпълнение на служебните задължения“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *