ССЗБ избра нов председател и членове на УС


На 18.09.2016г., в конферентната зала на Хотел „Трявна“, гр. Трявна  се проведе общо събрание на Синдикат на служителите в затворите в България.

Във връзка с решение на УС от 17 август, бе свикано общо събрание на организацията, което се проведе на 18.09.2016 г., в конферентната зала на Хотел „Трявна“, гр. Трявна от 12.00 часа при следния дневен ред.

1. Доклад на Управителния съвет.

2. Промени в Устава на Сдружението.

3. Смяна на членове на Управителния съвет на ССЗБ. Избор на председател на Управителния съвет.
 
4. Смяна на членове на Контролната комисия на ССЗБ.
 
5. Удостоява Иван Петров за почетен член.
 
Общото събрание събра кворум от 109 делегати и започна своята работа в 12.00 часа.
 
По първа точка от дневният ред, Общото събрание изслуша междинния доклад за дейността на Сдружението в периода март – септември 2016г.
 
По втора точка от дневния ред, след оживен дебат Общото събрание направи промени в Устава на Сдружението
стъпващи на нова концепция за работата на организацията.
 
По трета точка от дневния ред, след депозирана оставка от члена на УС Иван Тошев и постъпили 4 кандидатури, ОС допълни състава на съвета с двама нови членове – Стайко Славчев и Ивайло Григоров. Съгласно приетите нови разпоредби на Устава, УС избра нов председател на ръководния орган. Новият председател на ССЗБ е Христо Илков. Той е бил избиран последователно за член на Управителния съвет и негов заместник-председател. За негови заместници съветът избра Десислава Любомирова и Радослав Мартинчев. За секретар на организацията беше избран Цветан Михайлов. Членове на Управителният съвет остават Николай Тонев, Георги Стоянов, Валентин Мартинов.Събранието избра и двама резервни членове – Радостин Радованов и Пламен Монов.
 
По четвърта точка от дневния ред, предложения за промени в КК не бяха направени.
 
Под звуците на песента „Едно ченге“ ОС взе решение Иван Петров посмъртно да бъде удостоен със званието почетен член на Синдикат на служителите в затворите в България.{jcomments off}
 
Събранието приключи в 16.30 часа.
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *