Синдикатът на служителите в затворите е готов да работи съвместно с всички институции


29 януари 2010 Институции | радио „Фокус” – Сливен

Синдикатът на служителите в затворите е готов да работи съвместно с всички институции

Сливен. Синдикатът на служителите в затворите в България изпрати отворено писмо до всички медии в България. Пред радио „Фокус“ – Сливен Кирил Кръстев, Заместник – председател на СД Сливен заяви , че поводът за писмото е днешния професионален празник на работещите в системата на главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието, както и забавянето на разрешаване на проблемите.

От синдиката изразяват готовността си да работят съвместно с всички институции в България за постигане на основните им цели. Кръстев заяви, че след проведените до момента срещи между синдикатите и Министерство на правосъдието е декларирана готовност и от двете страни за ефективен социален диалог. „Притеснени сме от обстоятелството, че обсъждането на представителството и правилата за организация на работата на Съвета за социално партньорство бе отложено за края на месец март, което означава, че и създаването на такъв съвет към Министерството с представителство на Синдиката на служителите в затворите се отлага за неопределено време”, каза още Кирил Кръстев.

Той обясни, че основна задача на Съвета е обсъждане и разрешаване на нуждите, свързани с ежедневната работа на служителите, защитата на трудовите им права, представяне на конкретни мерки за по-ефективна организация на работата и подобряване на материалното състояние на служителите в затворите, включително чрез предложения и участие в подготовката на проекти на нормативни и вътрешни актове, а с отлагането на създаването на Съвета за социално партньорство означава, че се отлага разрешаването на проблемите.

„В деня на нашия празник, 29 януари, искаме да напомним за проблемите, пред които сме изправени. Пожелаваме живот и здраве на онези, които показват висок морал, ценностни качества и успяват да преодолеят всички препятствия, за да изпълнят достойно своя служебен дълг”, заяви Кирил Кръстев.

Стела ЙОВЧЕВА

Ето и пълният текст на писмото:

ОТВОРЕНО ПИСМО
от Синдикат на служителите в затворите в България

Повод за отвореното ни писмо е желанието публично да поздравим всички колеги по случай професионалния празник на работещите в системата на главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието и в деня на нашия празник 29 януари напомним за проблемите, пред които сме изправени на имащите отношение към тях.

Пожелаваме живот и здраве на онези, които показват висок морал, ценностни качества и успяват да преодолеят всички препятствия за да изпълнят достойно своя служебен дълг. Едновременно с това използваме случая да изкажем нашата готовност да работим съвместно с всички институции в Р България за постигане на нашите основни цели. Желанието ни нашата професия да има заслужено място в обществото ни задължава да поемем своята отговорност и бъдем ангажирани в процесите, които ще доведат до промени, гарантиращи една по-добре работеща пенитенциарна система и до подобряване на социалния статус на заетите в нея.

Нашата самокритичност ни кара да споделим осъзнатия извод, че за да се случи това е задължителна промяна в мисленето, изградените стереотипи и нагласи в работата на голяма част от служителите. Ниското професионално самочувствие и липсата на достатъчно висока мотивация, които се засилват в последните години са породени от недоброто социално – икономическо състояние на работещите в затворите и следствените арести , недостатъчна подготовка и натрупано служебно напрежение. Тяхното преодоляване може да бъде факт единствено и само с активното участието на професионалното ръководство, държавата в лицето на МП, помощта на неправителствени организации, както и по-широка информираност на обществото чрез медиите за тези процеси.

Със задоволство отбелязваме факта, че след проведените до момента срещи между синдикатите и МП има декларирана готовност от двете страни за ефективен социален диалог. Притеснени сме в същото време от обстоятелството, че обсъждането на представителството и правилата за организация на работата на Съвета за социално партньорство бе отложено за края на месец Март, което същевременно означава, че и създаването на такъв съвет към МП с представителство на ССЗБ се отлага за неопределено време. Имайки предвид, че основна задача на ССП е обсъждане и разрешаване на нуждите, свързани с ежедневната работа на служителите, защитата на трудовите им права, представяне на конкретни мерки за по-ефективна организация на работата и подобряване на материалното състояние на служителите в затворите, включително чрез предложения и участие в подготовката на проекти на нормативни и вътрешни актове, на практика означава и отлагане на разрешаването им. Нашата отговорност ни кара да споделим, че осъзнаваме тежкото финансово състояние на страната ни в момента, като обективна причина за забавяне отстраняването на тежките проблеми, пред които сме изправени, но отлагането води до тяхното задълбочаване.

ССЗБ призовава към обединяване около общи цели, тези и действия!

Източник: http://www.focus-radio.net/?action=news&id=354883&station=&qid=803

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *