Свикват заседание на Съвета за социално партньорство в Министерство на правосъдието


На основание чл.11, ал.1, чл.12, ал.1 и чл.13 от Правилата за организацията и дейността на ССП, Заместник министъра на правосъдието – Пламен Георгиев свиква Редовно открито заседание на Съвета за социално партньорство в  Министерство на правосъдието на 10.10.2012 г. от 14.00ч., което ще се проведе в централната сграда на МП, при следния дневен ред:

1.Запознаване с финансовото състояние към края на деветмесечието на МП, респективно на ГДИН, ГДО и ДПФЗД / задължения, преразходи, икономии на ФРЗ и др./. Възможности за индексиране на социалните плащания /пари за храна и за специални условия на труд / през четвъртото тримесечие на 2012 год.

2.Запознаване с параметрите на проекта за бюджет за 2013 година на МП, респективно на ГДИН, ГДО и ДПФЗД . Във връзка с индексирането на социалните плащания и повишаване на доходите и жизненото равнище на служителите във ведомството, не по – късно от 01 януари 2013 година, Синдиката на служителите в затворите в България прави следните предложения:

Повишаване с 100 %  на сумите изплащани  за храна / порцион / от 30.00 лв. на  60.00 лева.{jcomments off}

Повишаване на сумите за допълнително възнаграждение, изплащани  за специфични условия на труд, като базата за процентно изчисляване от 90.00 лв. да стане 140 .00 лв.

Повишаване на основните трудови възнаграждения / заплати / на служителите с 25 % .на реално необходимите средства за подобряване и осигуряване на нормални условия за труд, почивка, хранене и хигиена на служителите и  материално – техническото обезпечаване , предпазни и защитни средства и специализирана техника за нормално изпълнение на дейността им в съответствие с функционалните им задължения във всички звена на ГДИН, ГДО и ДПФЗД .

3.Разглеждане изпълнението на поети ангажименти от МП във връзка с трудовите и социално-битови проблеми, поставени от ССЗБ, както и на други текущи проблеми, с които се сблъскваме ежедневно и оказват негативно влияние върху служителите“

4.По какъв начин Синдиката на служителите в затворите в България помагат на системата в борбата с корупцията.

5.Синдиката да посочи по т.4. конкретни случаи на лоши битови условия и лоша хигиена на работните места.

6.Кадрови проблеми по места – липса на експертни лица поради освобождаване от служба.

7.Назначени са нови служители – как синдиката ще помогне за тяхното интегриране в колектива.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *