Решения на проведеното заседание на УС на ССЗБ


На 14 февруари, в гр. Пловдив се проведе първото за 2013 година разширено заседание на УС на Синдикат на служителите в затворите в България. В него участваха членове на УС, КК, представители на синдикални дружества и редови членове.

Заседанието протече при оживен дебат по точките от дневния ред. Участниците бяха разделени в мненията си, относно необходимостта от нови преговори и пристъпването към конкретни действия в т.ч. ефективни протести. На срещата стана ясно, че УС е натоварен с високи очаквания за извършване на така необходимите промени гарантиращи спазването на правата на работещите и продължаването на реформите в сектора.

По време на заседанието, Иван Петров – председател на УС на ССЗБ представи годишния финансов отчет на Сдружението, дискутирани бяха актуални теми и се взеха следните решения:

  • УС на ССЗБ, да изпрати сигнал с изброени в писмото нарушения на трудовото право до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и поиска да бъде извършена цялостна проверка в подразделенията на ГД „Изпълнение на наказанията“, за резултатите от която да бъде уведомен;
  • УС на ССЗБ, да поиска срещи с Министъра на правосъдието и ръководството на ГД“ИН“ за провеждане на спешно отговорни и конструктивни преговори, както и подписването на конкретни споразумения по поставени многократно въпроси,
  • УС на ССЗБ, при отказ от преговори от страна на Министъра на правосъдието в законоустановените срокове или при непостигнат позитивен резултат, да предприеме необходимите действия и по съдебен ред, от една страна атакува административни актове на Министъра на правосъдието с искане за обявяване на нищожността им, от друга се жалва срещу бездействието на Министъра на правосъдието като работодател на служителите в Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията”, в чиято компетентност е издаването на правилници, наредби и инструкции, с правен интерес за служителите на ГД“ИН“;
  • Работна група на ССЗБ, да обсъди и подготви предложения за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ППЗИНЗС/.
  • Синдикат на служителите в затворите в България да проведе Редовно Отчетно изборно събрание на 27 април 2013 г. в гр. Пловдив.{jcomments off}

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *