Радослав Мартинчев:За нас е въпрос на чест, защото „Честта е дете на ума, а честността на сърцето. Чест има истинската личност“


„Свободата и справедливостта идват само при този народ, който е готов да ги получи. И не забравяйте думите на Апостола на Свободата Васил Левски „Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.“ Времето ще роди нов ред и той се постига чрез колективната съпротива и борба.“

Тези думи ще отекват по коридорите на Министерството на правосъдието още дълго.

Речта на зам.-председателя на Синдикат на служителите в затворите в България беше рядък пример за смелост и готовност за осветяване на непоносимото състояние на работещите в специализираните дирекции на правосъдното ведомство.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ, БЛИЗКИ, ВСИЧКИ ПРИСЪСТВАЩИ И ПОДКРЕПЯЩИ НАШИТЕ ОСНОВАТЕЛНИ И СПРАВЕДЛИВИ ИСКАНИЯ,
УВАЖАЕМИ МЕДИИ  В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

   Искам най-официално, лично и в качеството си на зам.- председател на ССЗБ да Ви благодаря от трибуната пред МП /нашия работодател/, затова че в днешния ден на протест, организиран от ССЗБ ни подкрепяте с  присъствието си и сте рамо до рамо с нас. Благодарност и към колегите, които в този момент са мислено с нас и изпълняват държавна служба в интерес на държавата и целокупния български народ, осигуряващи вътрешната сигурност, обществен ред и спокойствие.

   Официална благодарност и към нашия работодател, министъра на правосъдието г-жа Цецка Цачева, която с действията си и многократно декларираните усилия през изминалите повече от 8 /осем/ месеца, споделяни в работните срещи, се оказаха едни празни, безрезултатни и манипулативни обещания, станали причина и повод за днешния протест.

   Днешния протест е протест срещу погазване на Конституцията, върховенството на правото, законите и демокрацията, протест срещу дискриминацията, унизителното отношение, неравностойното третиране на заетите в сектор „Сигурност“, и тяхното противопоставяне, протест срещу ниските доходи – заплати за всички българи, в т.ч. служителите и техните семейства.

   Ще Ви попитам, както през 2015г. за какво сме тук?
– За да постигнем целите си, да бъдем чути от всички институции, премиера, шефа на тази държава и от Европа. „ЕВРОПА И ЗА НАС“
   И колкото членовете на правителството, визирам г-н Горанов да заблуждават, манипулират, че е налице икономически ръст, „бюджетът за 2018 дава възможност държавата нормално да изпълнява функциите си“, в същото време ни обяснява, че възможностите на бюджета са ограничени и за нас няма пари. Като отчетен резултат българите и държавата като цяло – са най бедните в целия ЕС. Бедност, установена и умишлено поддържана от народните представители и правителствата през целия преход, наричан демократичен. Срам и позор!

   Като използвам думи като погазване на Конституцията на РБ, искам да припомня и обърна внимание, че служителите в сектор „Сигурност“ са съставна част от народа – суверена, имунната система на тази държавата, а народните представители, представителите на институциите са тези, които трябва да изразят волята на този народ, респективно да защитават националните интереси, ценности и потребности на нацията, респ. правата и интересите на служителите и държавата като цяло. Те са тези, които са овластени и полагат клетва по съвест със следния текст: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.“

   Какво правят на практика и как ни представляват?
   Противно на Конституцията в разрез с конституционно установения ред, нелегално, системно и методично без задължителното обсъждане със служителите, респ. СО в сектора за Сигурност и ГО, увеличиха по чутовен начин категорията и възрастта при пенсиониране, без да отчитат риска в средата, условията на труд, квалифицирани – „нечовешки и унизителни“.

   Нелегално колеги, защото КСО, като цяло и чл.69 от същия няма връзка с КРБ, тъй като е създаден 7 год. след изтичането на посочения в КРБ преклузивен срок. Т.е 7 год. народните избраници, наричани представители са бездействали, подобни закони има още много, които пораждат вредни, неблагоприятни и унизителни за българите последици в т.ч. и за служителите на двете специализирани дирекции в МП.

   КРБ забранява дискриминацията, като прокламира принципът „Пред закона всички са равни“

   Пример за дискриминация между двете главни дирекции: В ГД „ИН“ нощният труд се отчита и заплаща, в ГДО нощния труд се отчита, но не се заплаща, в съответствие с коефициент, а само добавка от 0,25 ст. на час през нощта. Известно ми е, че в ГД „ИН“ все още има специализирани подразделения, в които към днешна дата на служителите не се заплаща нощния труд.

   За календарната 2017г. нашият работодател министъра е определила за служителите на ГД „ИН“ в рамките на календарната година общ размер от 390 лв. за допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност, а за служителите на ГДО общ размер от 210лв. при наличието на един закон, какъвто е ЗМВР.

   Неравностойно третиране и отношение има в заплатите, СУТ, ССД, като служителите на специализираните дирекции ГД „О“ и ГД „ИН“ в МП са поставени в по-неблагоприятно положение, в сравнение с останалите служители в сектор „Сигурност“ т.е с разлика в заплащането около 200лв. по-малко. В момента заплатите в ГД „ИН“ и ГД „Охрана“ към МП са най-ниските от всички категории служители в системата на сигурността.

   На следващо място МП и правителството не извърши необходимите реформи в пенитенциарната система, а имитира и симулира реформи и загриженост при пълна липса на стратегия, концепция, цялостна визия и финансиране. Не е извършена необходимата обективна оценка на риска при работа в среда с концентриран криминален контингент, недостатъчен и рисково намален НОС в съотношение с л.св., липсва обективна оценка на влиянието на средата и как се отразява върху здравето на работещите служители, предвид полагания извънреден труд? Всичко това има отношение не само за категорията и възрастта при пенсиониране, а и за видовете регламентирани в закон почивки, които не се осигуряват от ръководствата, съответно не се използват в пълен обем от състава, а някои въобще не са въвеждани – такива са физиологичните. Това се отразява пагубно на здравето. Полагаемия годишен отпуск и допълнителният по силата на съдебните решения не може адекватно да се използва, тъй като НОС е на санитарния минимум, поради това е и натрупването му. Към м. декември 2017г. по реда на ЗДОИ в ГД „ИН“, натрупания отпуск е в размер на 192 550 дни.

    По отношение на извънреден труд, полаган поради увеличаване обема на работа с Л.СВ по обезпечаване на техните права и констатирания недостиг на НОС в Доклад на Прокуратурата на РБ, положения извънреден труд за периода: 2015г.- 351977ч., 2016г.- 703955ч., 2017г.- 415847ч.

    Следващ факт, който умишлено се прикрива от МП пред българската общественост са колосалния брой осъдителни решения на българските съдилища, в полза на НОС срещу ГД „ИН“, с които са присъдени обезщетения за положен извънреден труд от служителите за милиони български лева и допълнителен отпуск.
    В този ред на факти по реда на ЗДОИ ГД „ИН“ към 2014г. осъдителните решения в полза на НОС срещу ГД „ИН“ са 400бр. за неизплатен извънреден труд, към декември 2017г. общия брой на сключените извънсъдебни споразумения „Спогодби“ е 1948 бр., в часове 2620526часа, в пари 1923825, 82 лв.

    Към месец февруари 2018г.общия брой депозирани ИЛ срещу ГД „ИН“ е 863 бр., като общия размер на изплатените суми от ГД „ИН“ в т.ч. главници, лихви, осигуровки, адвокатски хонорари, съдебни експертизи и др. е в размер на 2911070лв., присъден допълнителен отпуск в размер на 2986 дни.

    Към изложеното можем да добавим съмнителните процедури по ЗОП, злоупотребите с цената и качеството на униформеното облекло, обидната сума за застраховка живот, предвид определената цената на живота на униформения служител е 8000лв. лишаването от право на медицинско обслужване в МВР болница, злоупотребата, източването и пренасочването незнайно къде на осигурителните вноски на служителите, под паравана на изказа от НОИ, че са секретна информация. Всичко това е злоупотреба с нашите права и безобразие в европейска България.{jcomments off}

    До настоящия момент не е предприето нито едно целесъобразно по закон действие от МП за установяване наличието на персонално виновно поведение от страна на бивши и настоящи ръководни служители и подвеждането им под адекватна административна и наказателна отговорност, предвид нанесените вреди – в милиони лева по отношение, на служителите от НОС в МЛС, в частност Министерство на правосъдието, държавата и гражданите-данъкоплатци, в т.ч. и морални от незаконосъобразната дейност на същите тези ръководни служители, които в продължение на години са доказали своята професионална и морална некомпетентност, липса на почтеност и уважение към достойнството на професията „надзирател“.

   Служителите на ГД „Охрана“ и ГД „ИН“ в МП, в лицето на своите представители на фона на българското европредседателство на Съвета на ЕС ще протестира докато постигнем целта си.

    За нас е въпрос на чест, защото „Честта е дете на ума, а честността на сърцето. Чест има истинската личност“, а „Заедно можем повече.“ Времето ражда нов ред.

    Свободата и справедливостта идват само при този народ, който е готов да ги получи. И не забравяйте думите на Апостола на Свободата Васил Левски „Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.“ Времето ще роди нов ред и той се постига чрез колективната съпротива и борба!

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *