Работна група в МП


Вчера, 18.02.2022 г., в заседателната зала на Министерство на правосъдието се проведе заседание на работна група по проект за Наредба за условията и реда за формиране и изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“.
Първото заседание на работната група за настоящата година бе открито от заместник-министъра на правосъдието, г-н Емил Дечев, в качеството му на председател на заседанието. Участници от страна на Министерство на правосъдието, освен г-н Емил Дечев, бяха представители на Дирекция „Съвет по законодателство“, главният секретар на Министерството на правосъдието, главните директори на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и на Главна дирекция „Охрана“, други делегати на специализираните дирекции и правосъдното министерство, както и представители на синдикалните организации в МП.
Синдикат на служителите в затворите в България беше представляван от Радослав Мартинчев, зам.-председател на УС и Цветан Михайлов, секретар на УС.
Целта на работната група се изразява в изготвяне на проект на наредба, с която да се определи твърдо фиксиран размер на сумите за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в ГД „ИН“ и ГД „Охрана“, като измени настоящата практика да се определя сума за допълнително възнаграждение в случаите на реализирана икономия и съобразно размера на икономията. ССЗБ инициира това изменение и работи в тази насока от 2016 г. В продължение на пет години процесът беше препятстван от различни представители на институцията и ангажирани лица в МП , които открито се противопоставяха на искането с аргумент – възможностите за финансово осигуряване и изплащане на възнаграждение да се случва под условие, а именно възнаградителното плащане да се прави само при реализиране на икономии, предимно от и за сметка на незает надзирателски и охранителен щат. Получихме уверение от настоящото ръководство на МП, че се ангажира наредбата да получи не само своята реализация, но и ресурсно обезпечаване.
Политическото ръководство на МП се ангажира и с изготвяне на Наредба за стандарти за охрана и сигурност, след извършване на функционален анализ, който да установи критерии в структурите на двете дирекции, при модалитет- съобразяване със становищата на синдикалните организации. Като допълнение МП се обвърза с реципиране на европейски стандарти, които да способстват улесняването на процесите за щатно обезпечаване и цялостна реформа.
Извън формата на работната група, относно споделения предмет е внесена яснота, по повод мотивите за планиране, подкрепа и участие на Синдикат на служителите в затворите в България в протестни действия без политически подтекст, предвид ангажирането на министър-председателя и др. субекти, във връзка с Позицията в Народното събрание и заявките за коренни реформи в сектора, респективно двете специализирани дирекции към МП.
След приключване на работата на работната група, представителите на Синдикат на служителите в затворите в България проведоха двустранна среща с Министъра на правосъдието, г-жа Надежда Йорданова, в която бе потвърдено участието на организацията в протеста на 20-ти февруари в подкрепа на поставените искания на Синдикалната федерация на служителите в МВР и във връзка с депозираните искания за увеличение на основните месечни възнаграждения, както и допълнителните плащания с постоянен характер в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“, като реципрочни мерки на инфлацията и способ да се гарантира икономическата и социална стабилност на служителите. Предмет на обсъждане в срещата беше и принципната позиция на организацията за противопоставяне срещу неравностойното третиране на служители със специален статут по ЗМВР. Споделени бяха вижданията и предложенията на организацията, институционалният апарат да работи в една ясно очертана посока за трайно решаване на проблема със системната необходимост от преодоляване на разлики в заплащането на служителите в различните министерства на сектор „Сигурност“.
В края на срещата министър Йорданова и представителите на ССЗБ изразиха взаимна благодарност за добрия тон на открития диалог и демонстрираха желание за продължаване на работа в условията на сътрудничество.
УС на ССЗБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *