Проведено заседание на УС на ССЗБ


Уважаеми колеги и членове на ССЗБ,
Днес 19.05.2021г. се проведе заседание на УС, като приоритетно се разгледа постъпилия сигнал на електронната поща на УС, съдържащ данни за съмнения за финансови злоупотреби и други нарушения на дейността на УС (за съдържанието на сигнала са информирани всички дружества). На заседанието присъстваха всички членове на УС с изключение на Ивайло Григоров, членове на Контролната комисия, Председатели на дружества и други членове на Сдружението.
Беше представен анализ на изнесените данни в сигнала от Председателя на КК Емил Велков и заемащата длъжността счетоводител – Десислава Любомирова. От него стана ясно, че макар и изготвен в кратък срок и непълен, като обем на времеви обхват, се съдържат достатъчно предпоставки за заключения, че информацията в сигнала е основателна.
Това наложи вземането на следните решения за последващи действия от страна на Управителния съвет:
1. УС не приема депозираната оставка на Ивайло Григоров, получена на ел.поща на УС същия ден, поради липса на формално правно основания съдържащо се в нея.
2. На основание чл. 26в, във връзка с хипотезата на чл. 15 т.1 от Устава на Синдиката отстранява временно Ивайло Григоров от длъжностите Председател и член на УС до провеждането на Общо събрание.
3. Предвид уставните правила, заложени в чл 26в т.3 УС проведе избор между двамата зам. председатели на ССЗБ – Ясен Тодоров и Стайко Славчев и избра за временно изпълняващ длъжността Председател до провеждането на Общо събрание – Ясен Тодоров.
4. Беше депозирано искане от името на Радослав Мартинчев, което УС прие единодушно. В тази връзка се предприемат следните действия:
– Учредява се специална комисия за извършване на пълна ревизия и генерален анализ на цялостната дейност на Синдиката, водената документация и разходваните финансови средства, чийто състав ще включва членовете на КК, г-жа Любомирова, членове на УС, независими редови членове на Синдиката и външен съдебен експерт.
– Ще бъде изготвено писмено искане по ЗДОИ от Министерство на правосъдието /МП/, респективно ГД „ИН“ да предоставят подробна и детайлна информация във връзка с назначаването за PR към МП на Ивайло Григоров, в проекта от около 40 мил. лева по линия на Норвежкия финансов механизъм, публично рекламиран в медийното пространство, както и дали е участвал или участва към момента в други проекти.
5. Беше определена дата за провеждане на Общо събрание на 26.06.21г. в гр. Пазарджик. За приетия дневен ред и подробности по организацията ще бъдете информирани в утрешния ден.
С резултатите от предходните предприети действия и евентуално със следващи такива ще бъдете запознавани своевременно.
УС на ССЗБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *