Прилкючи ОС на ССЗБ


Приключи Общото събрание на ССЗБ. Делегатите на събранието приеха отчета за дейността на УС и КК за 2010г., промени в Устава, касаещи Чл.20 ал.1 и ал.4.Основни приоритети в дейността на ССЗБ през 2011г. ще бъдат вътрешноорганизационното укрепване и развитие на Сдружението  и създаване на  връзки с други национални и европейски организации, завеждането на дела в съда срещу неправомерни действия срещу членове на ССЗБ, активна целенасочена политика за провеждане на  ефективен социален диалог. УС ще реши дали и под каква форма да бъде организиран и проведен самостоятелен протест на ССЗБ при липса на положителни резултати в приемливи срокове.През 2011г. ССЗБ ще настоява за:

–    Регламентирането и отчитането на работното време, както и отчитането и заплащането на положения извънреден труд  на служителите в ГД”ИН” да бъде съобразено и в съответствие със  КТ, ЗДС, ЗМВР, Инстукция Iз 343 на Министъра на МВР, ИППД.

–    Актуализиране на щата на служителите заети с упражняване на надзорно – охранителна дейност.

–    Актуализиране на допълнителното възнаграждение за специфични условия на труд.

–    Увеличаване на порциона за храна.  

–    Разработване на програма за подобряване материално – битовите и хигиенни условия  на труд на персонала.

За изпълнението на тези цели ССЗБ  ще използва всички допустими от закона средства:социален диалог; сезиране на отговорните институции и контролни органи в рамките на ЕС; информиране на медиите и обществеността; разрешени от закона протестни действия.

Йонко Стефанов  бе освободен по негова молба като член на Управителния съвет на ССЗБ с решение на ОС и на негово място бе избран Илия Кулишев.

Иван Петров беше упълномощен да внесе документите за промяна в съда.{jcomments off}

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *