Приключи Отчетно – изборното Общо събрание на ССЗБНа 27 април 2013г. /събота/ от 12:00ч. в Конферентния център на Хотел „Лайпциг“ – гр.Пловдив се проведе Общо отчетно – изборно събрание на Синдикат на служителите в затворите в България. На събранието присъстваха 73 делегати, представители на синдикални дружества на сдружението. Събитието бе уважено от журналисти от различни медии, които се запознаха с дейността на организацията.

Събранието бе открито от Председателя на Управителния Иван Петров, по чието предложение, след гласуване бяха избрани Председател на заседанието на Общото събрание, протоколчик и преброители. След приемане на Дневния ред, предварително оповестен на Интернет страницата на съюза и публикуван във вестник „Стандарт”, както и в персоналните покани, изпратени по пощата до всички СД, бяха приети: Отчетния доклад за дейността на сдружението за тригодишния мандат на УС; Отчетния доклад за финансовите приходи и разходи на сдружението за периода 2010 – 2012г; Доклад на Контролната комисия за дейността на УС и извършена проверка на финансовия отчет на сдружението; Насоки за дейността на сдружението за 2013г.{jcomments off}

На заседанието си на 27 април 2013 г. делегатите на Общото събрание на Синдикат на служителите в затворите в България избраха нов Управителен съвет (УС), Председател на УС и Контролна комисия (КК). Седем души влязоха в УС и петима в КК след явно гласуване на присъстващите на събранието. Мандатът на новото ръководство е три години.

Това са:

Членове на Управителния съвет

Иван Петров – Председател на УС
Христо Илков
Иван Тошев
Цветан Михайлов
Валентин Мартинов
Георги Стоянов
Стайко Славчев

Членове на Контролната комисия

Емил Велков
Радослав Мартинчев
Тодор Денев
Атанас Ангелов
Ясен Тодоров


След официалната част събранието премина под формата на коктейл, по повод четири години от създаване на Сдружението.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *