Приключи ОС на ССЗБ


Синдикат на служителите в затворите в България избра нов Управителен съвет на провелото се Общо отчетно-изборно събрание в с. Равда, на 05.02.22г.
Дневният ред на събранието съдържаше 5 точки:
1. Отчет на УС за дейността на Сдружението за 2021 г.;
2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и годишeн счетоводен отчет на Сдружението за 2021 г.;
3. Доклад на Контролната комисия за дейността на УС на Сдружението и на счетоводния отчет на Сдружението за 2021 г.;
4. Промени в Устава на Сдружението и Правилника за дейността на синдикалните дружества;
5. Избор на нов Управителен съвет и Контролна комисия;
6. Разни.
На Общото събрание присъстваха 171 делегати – служители на ГД“Изпълнение на наказанията“ и ГД“Охрана“, от цялата страна.
За членове на УС на СЗЗБ Общото събрание избра: Ясен Тодоров, Радослав Мартинчев, Антоанета Стойкова, Цветан Михайлов, Петя Парпарова , Радостин Радованов, Нейко Комитски, Николай Костадинов, Станислав Загорски, които на първото си заседание определиха следния ръководен състав на УС:
Ясен Тодоров – Председател на УС на ССЗБ;
Радослав Мартинчев – Заместник-председател на УС на ССЗБ;
Антоанета Стойкова – Заместник-предеседател на УС на ССЗБ;
Цветан Михайлов – Секретар на УС на ССЗБ.
За членове на Контролния съвет Общото събрание избра Иван Коцев, Емил Велков, Валентин Мартинов, Пламен Караманов, Анжелия Костова, които от своя страна избраха Иван Коцев за председател на КК.
В т.4 от дневния ред, с цел подобряване дейността на Синдикалните дружества, делегатите приеха промени в Правилника за дейността на местните структури.
Общото събрание прие решение, с което упълномощи УС на Синдикат на служителите в затворите в България да подготви и внесе документите за членство на организацията в EPSU (Public services international) и PSI (European public service union).
УС на ССЗБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *