Призив


Призив                       

                                    Синдикат  на  Служителите в  Затворите в  България
                                   TRADE UNION OF EMPLOYEES IN PRISONS  IN BULGARIA

                                    

                                     * 4400  гр. Пазарджик , ул. “ Ивайловско шосе”- Затвора
                                     +359892232965  факс 032/271 672  е-mail : sszb@abv.bg
                                                                      www.sszb.eu 


   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ,

   Преди повече от година за първи път в системата на МЛС  беше учреден Синдикат на служителите в затворите в България /ССЗБ/. Синдиката е официално регистриран с решение №56 /27.04.09г. на Окръжен съд гр.Пажарджик  и е подкрепен от СФСМВР , НПС „Огнеборец“ , БОЛ ‘Раковски“ и ССГДОБ. ССЗБ има за своя   основна цел: отстояването и защитата на основните социално-икономически и трудови интереси и права на членовете си в сферата на труда, трудовата заетост, трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасността, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация .За постигането на тези цели със заповед на Министъра на правосъдието ЛС-04-835/23.06.10г. се създаде Съвет за социално партньорство към МП на който чрез конструктивни преговори между ръководството и синдиката ще се решават проблемите на служителите .За решаване на проблемите по места ще се създадат Комисии за социално партньорство като за тази цел е необходимо в съответната структура да има учредено Синдикално дружество към ССЗБ.  

  Към момента в Синдиката членуват над 650 човека в 11 Синдикални дружества от Затворите , ЗО, Сл.Арести и пробационните служби от цялата страна ,като членовете и новосъздадените Дружества постоянно нарастват.  

  Всеки  който желае да се запознае с Устава и Правилника на Синдиката  и да се присъедини към ССЗБ може да се свърже с Председателя на УС на ССЗБ  Иван П.Петров – на телефони: 089 2 232 965, 088 8 850 394  както и на посочения по горе  e-mail , а за повече информация можете да посетите и сайта на Синдиката на адрес:  www.sszb.eu . На същия адрес в меню „контакти” ще намерите и начини за връзка с останалите членове на УС и председателите на местните Синдикални дружества.  

  При достатъчно интерес от ваша страна за организиране на учредително събрание за създаване на Синдикално дружество във вашата структура ,ще ви изпратим необходимите документи, както и ще ви посети в уговорено време  член на Управителния съвет, който да ви укаже необходимото съдействие и помощ .

 

                        

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *