Придружително писмо към подписка


                                                                           ДО

                                                                           Г-Н МИТКО ДИМИТРОВ

                                                                           ГЛАВЕН ДИРЕКТОР

                                                                           НА ГД”ИН”

 

                                                                           КОПИЕ:Г-ЖА ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА

                                                                           МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

 

 

                                                   ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО КЪМ ПОДПИСКА

 

 

 

      УВАЖАЕМ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

 

            Предоставяме на Вашето внимание копие на Подписка срещу Ваша Заповед № Л-5661 II / 14.06.2013 год., с която изразяваме  своето  категорично  несъгласие  с  така издадената заповед и настояваме за нейното преразглеждане.{jcomments off}

            С настоящата подписка изказваме своето възражение, отнасящо се до нежеланието Ви да предоставите изчерпателна и разбираема информация във връзка с решението Ви за преимуществено преминаване на 12 часов сменен режим на служителите от НОС в териториалните служби на ГД”ИН”, без предварителни разяснителни срещи със засегнатите служители или техни представители.

            След внимателно запознаване с текста на Заповед № Л-5661 II / 14.06.2013 год. поставяме следните въпроси към Вас:

 

1.Смятате ли, че „информирането“ за взети решения и предприети действия замества  „обсъждането“ , с провеждане на социален диалог за разрешаване на въпроси, свързани с трудовите и служебните отношения и със социално-икономическите права и интереси на служителите, в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане интересите на всяка от страните, предвидено за такива действия в Правила за организацията и дейността на Съвета за социално партньорство в Министерството на правосъдието. 

2.Изготвен ли е предварително целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в системата на МЛС , който да отразява и крайният ефект от подобна мярка ?

3.Какъв „приоритет е социалната политика” на ГД”Изпълнение на наказанията” ?

 

        С настоящата подписка,  заявяваме нашата позиция и се обявяваме твърдо против управленската политика по отношение на системата на затворите, която в досегашния си вид не отговаря на реалните проблеми на служещите, не дава определена насока за цялостното и комплексно поведение на институцията и нанася вреди и загуби на нас като служители, а и на обществото като цяло.

            Настояваме държавните институции да поемат функциите си и да реализират мерки за увеличаване на надзорно – охранителния състав в МЛС, и на трудовото възнаграждение на работещите в сектора, съобразно предписанията на ЕК.

            Настояваме държавните институции да излязат с официална информация във връзка с актуалното финансово и комплексно състояние на системата на затворите в Р.България.

 

            Като се има предвид, краткия времеви интервал и отпускарския месец, през които са събирани подписите, то считаме, че това число отразява недоволството на много голяма част от надзорно – охранителния състав на поверената Ви дирекция.

             Пълният текст на писмото съпровожда подписката. Подписката се състои от 1554 подписа.

Информация за настоящата подписка ще бъде изпратена и до средствата за масова информация.

В очакване на бърза и адекватна реакция остават всички , които са подкрепили Подписката чрез подписа си, както и аз,

 

 

 

 

 

 

 Иван Петров

 Синдикат на служителите в затворите в България

„Време е да се чуе и нашия глас!”

 

01.07.2013г.

гр. София

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *