Прессъобщение


Синдиката на служителите в затворите в България подкрепя изцяло искането на Синдикалната федерация на служителите в МВР за увеличаване на основните заплати на служителите в МВР с 25 процента и предложенията на Федерацията за законодателни промени, които да:

1.Дават дефиниция и изпълване с реален смисъл на термина „физическа неприкосновеност” – Чл. 5а. от ЗМВР.

2.Променят съдържанието на термина „несъвместимост със службата в МВР” – Чл. 177 от ЗМВР.

3. Премахнат възможността да се полага извънреден труд извън размера, подлежащ на компенсация – Чл. 211-212 от ЗМВР.

4.Премахнат дискриминацията по отношение на завършващите задочна форма на обучение в АМВР служители на МВР.

5.Осигуряват  функционален имунитет на синдикални активисти.

Синдиката на служителите в затворите в България намира за справедливи и навременни претенциите на СФСМВР, и ще подкрепи всяка законна форма на протест на служителите в МВР, което не изключва самостоятелен такъв като продължение на протестната кампания на Синдиката, започнала на 10 юни т.г. под надслов ”Европа и за нас”.

Това реши на свое заседание УС на Синдикат на служителите в затворите в България, проведено на 3 септември т.г. в гр.Пловдив.

В момента по отношение на държавните служители в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция „Охрана”  към Министерството на правосъдието се прилагат законовите норми на ЗИНЗС и ЗМВР, което е достатъчно основание за взетото решение, според управителния орган на Синдиката. Основание за заявената позиция още са идентичните проблеми в двете министерства, това на правосъдието и вътрешните работи.{jcomments off}

Междувременно, единствения защитаващ интересите на държавните служители в ГД”ИН” и ГД”Охрана” към МП профсъюз, и явяващ се най – младата организация в сектор „Сигурност”, ще поиска свикване на Съвета за социално партньорство към Министерството на правосъдието, с цел анализ на финансовото състояние на двете дирекции към настоящия момент, консултации във връзка с бюджет 2013 и обсъждане на въпроси относно поети вече ангажименти.

По отношение на дългогодишната кадровата политика на лансиране и назначаване на пенсионери в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция „Охрана” , с което се отнемаше възможността за реализация на млади служители, които с необходимия образователен ценз се лишаваха от възможността да израстват в длъжност, за сметка на работещи, упражнили правото си на пенсия, Синдиката на служителите в затворите в България неведнъж в срещите си с професионалното и политическо ръководство е изразявал оценка на неодобрение. В този смисъл подкрепя, практиката на правосъдното ведомство да освобождава служителите в Главната дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и в Главната дирекция „Охрана“, които получават и заплата и пенсия и отчита финансовия ефект на мярката.

Синдиката на служителите в затворите в България е обезпокоен от периодично коментираните „привилегии” на служителите в системата за „Сигурност” Мнението на организацията е изразявано многократно в официални становища, пресконференции, при организирането на мирни протести и информационни кампании. Нееднократно е обръщано внимание, относно неравностойното положение на служителите в сектора, ограничените конституционни и граждански права, нарушени трудови интереси, и опасностите и рисковете за здравето и живота при изпълнение на служебни задължения. Затова апелира, с тази чувствителна тема да не се спекулира, което е в интерес на цялото общество.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *