Покана за свикване на Общо събрание


Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на ССЗБ свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 11 март (събота) 2017 г. от 13.00 ч. в конферентната зала на хотел *** „Плиска “ в КК „ Златни пясъци „ – гр.Варна при следния


                                                                           ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет на УС за дейността на Сдружението за 2016 год.;

2.Доклад на УС за финансовото състояние на Сдружението, годишeн счетоводен отчет на Сдружението за 2016 г.;

3.Доклад на Контролната комисия за дейността на УС на Сдружението и на счетоводния отчет на Сдружението за 2016 г.;

4.Промени в Устава на Сдружението;

5.Разни.

Общото събрание ще се състои от делегати и ще е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е от 13.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на ССЗБ събранието ще се проведе същия ден от 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.{jcomments off}

Решението за свикване на Общо събрание на ССЗБ бе взето на 22.12.2016 г. след проведено заседание на Управителния съвет на „Синдикат на служителите в затворите в България” в присъствието на всички членове на Управителния съвет.

Обявата е публикувана във в-к „24 Часа“ от 11.02.2017г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *