Покана за ОС


П О К А Н А

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 26 ОТ ЗЮЛНЦ

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ЗАТВОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” 

 

ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 05.02.2022г. (събота) ОТ 13.00Ч. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В КОНФЕРЕТНАТА ЗАЛА НА Х-Л ЕМЕРАЛД – С. РАВДАпри следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението за 2021г.;

2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и годишен счетоводен отчет на Сдружението за 2021г.;

3. Доклад на Контролната комисия за дейността на Управителния съвет на Сдружението и на счетоводния отчет на Сдружението за 2021г.;

4. Промени в Устава на Сдружението и Правилника за дейността на местните структури;

5. Избор на нов Управителен съвет и Контролна комисия;

6. Разни.

Обявата е публикувана във в-к Монитор, бр.7569, на 28.12.21г.

ЗАБЕЛЕЖКА:

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрацията на делегатите за участие в Общото събрание ще започне 1 (един) час по – рано преди обявения за начало на Общото събрание на обявеното място на Общото събрание.

ЛИПСА НА КВОРУМ

Общото събрание ще се състои от делегати и ще е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на Сдружението Общото събрание ще се проведе на същия ден от 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

      

Председател на УС: Ясен Тодоров

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *