Покана за ОС


ПОКАНА

Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на ССЗБ свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 09.02. (събота) 2019 г. от 13.00 ч. в конферентната зала на хотел ***„Плиска “ в КК „ Златни пясъци „ – гр.Варна при следния

ДНЕВЕН РЕД:


1.Отчет на УС за дейността на Сдружението за 2017 год.;
2.Доклад на УС за финансовото състояние на Сдружението, годишeн счетоводен отчет на Сдружението за 2018 г.;
3.Доклад на Контролната комисия за дейността на УС на Сдружението и на счетоводния отчет на Сдружението за 2018 г.;
4.Промени в Устава на Сдружението;
5.Избор на Управителен съвет;
6.Избор на Контролна комисия;
7.Разни.

Общото събрание ще се състои от делегати и ще е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е от 12.00 ч.При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на ССЗБ събранието ще се проведе същия ден от 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Решението за свикване на Общо събрание на ССЗБ бе взето на 20.12.2018 г. след проведено заседание на Управителния съвет на „Синдикат на служителите в затворите в България”.{jcomments off}

Обявата е публикувана във в.24 часа, от 05 януари 2019 г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *