ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ


Управителният съвет на Сдружение „Синдикат на Служителите в Затворите в България“ / ССЗБ / гр. Пазарджик, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  свиква редовно годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на  08-09.02.2024г., в конферетната зала на х. Емералд, с. Равда, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на Сдружението за 2023г.;

2. Доклад за финансовото състояние на Сдружението и годишен счетоводен отчет на Сдружението за 2023г.;

3. Доклад на Контролната комисия за дейността на Управителния съвет на Сдружението и на счетоводния отчет на Сдружението за 2023г.;

4. Промени в състава на Управителен съвет и Контролна комисия;

5. Разни.

Общото събрание ще се състои от делегати и ще е законно, ако присъстват делегати, представляващи повече от половината синдикални членове. Началото на регистрацията на делегатите е от 12.00 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на ССЗБ събранието ще се проведе същия ден от 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Решението за свикване на Общо събрание на ССЗБ бе взето на 07.12.2023 г. след проведено заседание на Управителния съвет на „Синдикат на служителите в затворите в България”.

Обявата е публикувана във в. “ Телеграф“, бр. 6653 от 04.01.2024г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *