Позиция на ССЗБ до институциите в Република България


Рег. № 24/ 15.05.2024г.   

ДО

Г-Н ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-ЖА МАРИЯ ПАВЛОВА

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО                                                         

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-ЖА ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ ДО:

ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА ГД „ИН“

                                                            

        УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЧЕВ,

          УВАЖАЕМА Г-ЖО ПАВЛОВА,

          УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТКОВА,

           Тази наша позиция взема под внимание изпратените от нас и от Министерството на правосъдието писма, относно необходимото допълнително финансиране на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“, и относимите отговори на Министерството на финансите, последният от които от 10.05.2024 г.

         Отговорите на Министерството на финансите, като уклончиви и неубедителни, показват продължаваща пълна липса на цялостна държавна стратегия за справяне с най-належащите проблеми, като финансирането, недостига на кадри и неадекватните условия на труд в българските затвори.

         Въпреки индексирането на заплатите и увеличените финансови средства, които бяха инвестирани през последните години, системата е достигнала етап, в който трябва да използваме израза КРИЗА“. Очевидно е несъответствието между планираната работна сила и съществуващата по време на дежурство в българските затвори. Резултат от два основни фактора: от една страна липсата на критерии за определяне на щатното разписание на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“, съответно на всеки регион, текучеството на кадри, непредвидени събития свързани с обезпечаването на дейности по охраната на лишените от свобода, ползването на различен вид отпуск от служителите и др., от друга страна системен натиск за реализиране на икономии. Част от проблема е неосигуряването за втора поредна година, на средства за стимули на персонала в двете дирекции, произтичащи от нормативен акт, определящ система за оценка на индивидуалното представяне.

        Във връзка с казаното, държавата трябва да благодари на служителите и да се извини за условията, в които са поставени да работят, и ако някой е готов да го направи, едновременно с това да поеме и отговорност, че тази ситуация няма да се повторя постоянно.

        Простете ни за метафората, с която със сигурност не искаме да покажем неуважение спрямо държавата, на която служим, но като отчитаме декларираните намерения на страната ни, в лицето на поредица правосъдни ръководства, да прилага най-високите стандарти, отразяващи добрите практики на държави, като Норвегия, в областта на изпълнение на наказанията, изявите на главния директор на ГД „ИН“ пред чуждите делегации по линия на изграждането на новия затвор край гр. Дупница, и всички други програми с външно финансиране, се чувстваме задължени да предупредим, че ползата от всички усилия ще е малка или никаква, ако този хаос продължи.

        Вярваме, че служителите имат най-съществена роля в ефективността на подкрепата, която институцията следва да предлага на осъдените, в процеса по тяхната ресоциализация и връщането им в по-добро състояние в обществото, и сме убедени, че без техните усилия всякакви опити за смислена реформа ще останат илюзорни. Твърдим, че апатията сред работещите в затворите е нараснала до рекордно високи стойности.

        Искаме някой да ни каже как най-общо при недостиг на ресурсите и намален брой на персонала при същото работно натоварване, с поставянето на икономиите пред резултатите,  управлението на затворите осигурява по-хуманни и безопасни условия, и насърчава рехабилитацията, като сложен комплекс от дейности, когато въпреки всички приказки, картината с персонала не е никак розова, колкото управлението на затворите се опитва да я представи. По този начин, не на последно място, началниците на затвори са лишени от възможността да вземат правилните решения, с които да създадат по-малко трудна, опасна и стресираща среда в затворите, които управляват.

         Не е приемливо, че правителствата водят хаотична политика на реформи. Не е приемливо и това, че непрекъснато се вземат разделящи хората политически решения, относно заплащането в сектора за сигурност и това трябва да се промени.

         Разрешаването на несправедливостите, които засягат нашите членове е наша кауза и се надяваме, на по-конкретни отговори от Министерството на финансите на поставените искания и допълнителна индикация за посоката на движение. Преди всичко се надяваме, че Министерството на правосъдието, няма да позволи, поставените въпроси за необходимите допълнително още общо 35 милиона лева за т.г. да изчезнат от дневния ред на държавата.

 

 От името на УС на „Синдикат на служителите в затворите в България“,

 С уважение:

 ЯСЕН ТОДОРОВ

/ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ/

                                                                                                                                                                      

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *