Позиция на Синдикат на служителите в затворите в България


 

Във връзка с изнесените в медийното пространство информации, касаещи тежките битови условия в затворите и следствените арести, както и твърдения за нечовешко и унизително отношение от страна на служители спрямо осъдени и задържани в местата за лишаване от свобода, държим да изложим нашата позиция.

От създаването си през 2009 година, наред с основната идея да отстоява социално – икономическите и професионални права на своите членове Синдикат на служителите в затворите в България, се стреми постоянно  да запознава Министерството на правосъдието с реалното състояние на местата за лишаване от свобода, проблемите на пенитенциарните институции и заетите в тях, преценяйки необходимостта от обратна връзка .

Нееднократно сме поставяли въпроси свързани с остарялата материална база, лошите битови условия, пренаселеност, липсата на  съвременни технически средства  и системи за постоянен контрол, недостиг на персонал.Посочвали сме необходимостта от спешни мерки за подобряване на обезпокоителното състояние.

Считаме, че усилията за справяне с проблемите освен със законодателни и структурни реформи, на каквито нееднократно сме свидетели във времето , трябва да бъдат обвързани с финансиране за подобряване условията на живот на лишените от свобода и условията на труд на служителите, отделен фонд за подобряване квалификацията на персонала и заплащане адекватно на полагания тежък труд . Не на последно място, кадруване основаващо се на ясни правила за професионален опит  и ръководни качества.По отношение реформирането на затворите, гарантирането на основните права на затворниците и постигането на минималните стандарти за задържане, намираме че ангажимента не може да бъде само на Министерство на правосъдието и ГД”ИН”.Поддържайки тезата, че затворите представляват  умален модел на обществения ред  допускаме, че като приоритет това може да бъде постигнато чрез сътрудничество на широк кръг участници, институции, НПО, медии, общество в процеса на модернизиране на системата и промяна в нагласите.

Твърдим, че случаите на насилие са единични , проява са на непрофесионализъм и липса на човешки качества на определени служители, а не политика на ръководството.Обявяваме се , както неведнъж сме го правили, категорично против всяко превишаване на служебни правомощия и неспазване на законови изисквания.Осъждаме всяко поведение уронващо доброто име на институциите и престижа на отговорните и добросъвестни служители.В тази връзка подкрепяме изцяло и безрезервно намеренията на новия заместник правосъден министър Г-н Пламен Димитров да се пребори с корупцията и прояви нулева толерантност на всички нива за справяне с негативните явления в българските затвори.{jcomments off}

 

УС на ССЗБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *