Подписка


Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Синдикат на служителите в затворите в България стартира подписка сред всички работници и служители в ГД  „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“.

 

ДО
ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ,
НА ГД „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“
И ГД „ОХРАНА“

КОПИЕ ДО:
СНЦ „ОХРАНА“

                                                                         С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно:  Подписка  за  изпълнение  от  Министъра на правосъдието на  договорено  повишаване  на работните заплати в ГД „Изпълнение на наказанията“ ГД „Охрана“ и изравняване на социалните плащания в двете дирекции с тези на работещите в МВР

УВАЖАМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с липсата на индикации от страна на Министъра на правосъдието за изпълнение на поет от него ангажимент за индексиране на работните заплати в ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ от 01.01.2018 г. и изравняване на социалните плащания в двете дирекции до един и същ размер с останалите ведомства на Сектор „Сигурност“, предвид липсата на становище на Министър – председателя на Република България по направено предложение Министерски съвет да предприеме действия за изравняване на заплатите в ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ с тези на работещите в МВР, отчитайки постоянната неяснота на провежданата държавна политика на неравенство, която третира и поставя в по неблагоприятно положение служителите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ с тези на работещите в МВР и недоволството достигнало точката на кипене, от УС-ССЗБ организираме подписка в периода 15 март – 21 март 2018г.

 

Подписите ще се събират в териториалните подразделения на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“, като за улеснение може да се обърнете и към председателите на синдикални дружества на Синдикат на служителите в затворите в България.

Подписката ще бъде официално връчена на Еврокомисаря по правосъдие. Адресати са и българското Народно събрание, Министър-председателя и министъра на правосъдието.

ВАЖНО 

Моля, не номерирайте подписите, това ще бъде извършено в края при окомплектоването на подписката за подаване. Предайте подписката по поща или лично на адреса, посочен най-долу на всеки лист от бланката.
Молим, ако веднъж сте се подписали в една бланка на подписката, не се подписвайте и на друга, за да не става дублиране и подписите да са действителни.
Моля изпращайте бланки до: Еконт експрес – офис София жк. Люлин – 8 за И. Григоров.

Разчитаме, че инициативата ще бъде подкрепена от максимален брой служители и работници, вкл. на колегите в майчинство, отпуск или болничен!{jcomments off}

                                                             

София                                                                  Христо Илков
15/03/2018г.                                                       (Председател на УС-ССЗБ)
       

Всички желаещи да се подпишат могат да изтеглят бланката от тук.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *