Писмо с искане за предоставяне на информация


Рег.№ 030/11.12.2018г.   
                                                                 

                                                               ДО
                                                               МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                               НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                               Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕА
                                                                                      
                                                               КОПИЕ ДО
                                                               ЗАМЕСТНИК -МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                               Г-Н НИКОЛАЙ ПРОДАНОВ
     

         УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,
         УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР,

        С наближаването на края на годината, нашите членове все по-често ни задават въпроса:
„Ще получат ли за първото и второто полугодие на т.г. суми за постигнати резултати в служебната дейност, съгласно чл.178, ал.1, т.5 от ЗМВР?“.

       За да отговорим коректно на този въпрос, очакваме отговор на настоящото писмо, в който да оповестите какви са намеренията на министерството. Отговорът на това запитване, ще ни помогне да установим реалните намерения на Министерството на правосъдието, по отношение стимулирането на работещите в ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“.
       Надяваме се, също така, че през следващата 2019 г. ще бъде продължена и успешно приключена работата на Работната група, назначена със Заповед № ЛС-13-40/02.11.2017 г. на Министъра на правосъдието, сформирана именно с цел изготвянето на Наредба за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“, с предвидени средства за възнаградения за оценка на служебната дейност в Параграфа на средствата за Фонд „Работна заплата“.  
      Обръщаме внимание, че полагащите се суми за постигнати резултати в служебната дейност представляват допълнително възнаграждение извън основното, но в никакъв случай не може да се приравняват на допълнително материално стимулиране или бонус, които са с кампаниен (временен) характер – еднократно. {jcomments off}

       Очакваме своевременно да отговорите на поставения въпрос!

         С уважение,
От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България

                                                                                                 ЦВЕТАН МИХАЙЛОВ:    подпис
                                                                                                                                 /не се чете/
                                                                                                 ЧЛЕН НА УС НА ССЗБ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *