Писмо – позиция


                                                    

                                                     ДО                                                    

                                                     МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                     Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
 
                                                               

      УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

      На 12 февруари 2018 г в Министерство на финансите се проведе среща с министъра на финансите г-н Владислав Горанов.

На срещата министъра на финансите, министъра на правосъдието и синдикатите взаимно се информирахме по поставени предварително въпроси по изпълнението на исканията на синдикалните организации за изравняване на трудовите възнаграждения на служителите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“.

Обсъждайки разпределението на бюджета за 2018 г. стана ясно, че финансовото министерство е готово да осигури 5% допълнителни средства в частта „персонал“ за увеличение на заплатите в ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“, на която основа бяха обсъждани варианти за:

Увеличение с 5% на работните заплати на всички служители

или

Увеличение на базата върху която процентно се начисляват допълнителни средства за специфични и утежнени условия на труд за правоимащите.

Като напомняме, че исканото увеличение на средства в разходи за персонал от Синдикат на служителите в затворите в България е във връзка с необвързаност във финансовата рамка в двете структурни звена – ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ спрямо останалите служби в сектора за сигурност, след месеци наред настоявания от нас, срещи с политическото ръководство, писма до комисиите на Народното събрание, прес – изявления и протестни действия, заключението на УС на ССЗБ, относно направените предложения днес, се изразява в следната позиция:

Неприемливо е след като отчиташ недостиг във фонд „Работни заплати“ и в резултат – дискриминационно третиране на едни служители спрямо други със статут уреден в един закон – ЗМВР, отново да разпределяш финансов ресурс, който ще запази социалното недоволство в цели структури на Сектор „Сигурност“.

Така предложения вариант за увеличение на бюджета на МП в частта „персонал“, създава възможност за изпълнение на едно от поставените основни искания за увеличение на базата върху която процентно се начисляват допълнителни средства за специфични и утежнени условия на труд (СУТ), но ще остави без увеличаване на заплатите работещите извън правоимащите на такова допълнително плащане, ще е явен признак на разграничаване на труда на отделните сектори и ще представлява несправедливо понесена финансова тежест от едни служители за сметка на други.

В заключение ще кажем, че в направеното предложение има повече заряд на база да се конфронтират служители на едно и също ведомство и Синдикат на служителите в затворите в България няма да участва в сценарии на противопоставяне, защото вече сме заявили какво искаме и ще продължим съобразно взетите решения с организирани солидарни действия, докато не предизвикаме необходимото внимание и управленски решения за достойно заплащане на труда в ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“.

Приемането на нашето предложение за изравняване на заплатите в ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ с останалите служби от Сектор „Сигурност“ в неговата цялост е изключително важно за нас с оглед на редица обстоятелства, действия и бездействия довели до различните увеличения на заплащането при отделните силови министерства, социално напрежение и загуба на доверие в институциите.{jcomments off}

   

       С уважение,
От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България

                                                                                                                                                                 
12.02.2018 г.                                                                           Христо Илков: ………………..
гр. София                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ                  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *