Писмо-Искане да министър – председателя Бойко Борисов


                                                                                              ДО
                                                                                              МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
                                                                                              НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                                                              Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

                                                                                              КОПИЕ ДО:
                                                                                              МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                                                              НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                                                              Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

                                                                                              КОПИЕ ДО:
                                                                                              МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
                                                                                              НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                                                              Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
 
                                                        ОТНОСНО: ИСКАНЕ ЗА СРЕЩА

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,

        Кореспонденцията между Синдикат на служителите в затворите в България /ССЗБ/ и държавните институциите в Република България датира от 2009г. Към настоящия момент документация между институциите  наброява над 100 страници, която съдържа нееднократно предявявана от ССЗБ претенция към българската държава за изравняване на социалния статут и възнагражденията на служителите  на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието с останалите служби в Сектор „Сигурност“.

         УС на ССЗБ продължава да настоява за среща с Вас, каквато поискахме и с писмо от миналата седмица от 06.03.2018г. Необходимо е да се изяснят няколко конкретни въпроса, които са предмет на последствията от провежданата от правителството на Република България в последните години държавна политика на неравенство, която третира и поставя в по-неблагоприятно положение служителите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието в сравнение със служителите от МВР.  {jcomments off}

         Касае се за поет и неизпълнен ангажимент от страна на Министерски съвет и Министерство на правосъдието по изравняване възнагражденията на служителите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“, с тези на служителите заети в Сектор „Сигурност“. Различното заплащане на труда в двете специализирани дирекции, пряко подчинени на Министъра на правосъдието в сравнение с останалите ведомства се увеличава, а договореността с Министерството на правосъдието от юни 2018г., според която за ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ ще бъдат предвидени средства за изравняване на заплатите,  в т.ч и допълнителните възнаграждения по ЗМВР, все още не се изпълнява.

        Припомняме Ви, че неравенството породило социалното недоволство в ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ ескалира и доведе до протести, след като от Ваша страна бяха обещани 100 млн. лева допълнително за увеличение на заплатите в МВР, което с писмо до Вас определихме, като стъпка в правилната посока за разрешаване на част от проблемите в Сектор „Сигурност“ и заявихме очакване, на принципна основа Министерски съвет и Министерството на правосъдието да предприемат необходимите действия за увеличаване на заплатите на служителите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“.

       Надяваме се, че Вие и Министъра на правосъдието, въпреки създалото се огромно напрежение между нас, като социални партньори ще удържите с авторитет на думата си, че служителите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ няма да останат спрямо другите ведомства в положение на държавни служители с наложени рестрикции. Защото именно Синдикат на служителите в затворите в България се съобрази с настояването на Министъра на правосъдието за водене на цивилизовани преговори и въздържане от протестни действия, предвид заявените намерения за приемственост, относно наследените ангажименти от предишния екип на МП и ситуацията около предстоящото председателство на Съвета на ЕС. Управителният съвет на ССЗБ трудно гласува непопулярното сред своите членове решение за кредит на доверие на Министъра на правосъдието. УС пое отговорността и успяхме да наложим схващането, че решението да се придържаме към диалог е важно за институцията и изгодно за постигане на целите, които са поставени. Сега обаче и на синдикални събрания, и по улиците по време на нашите протести ни питат, какво се случва с обещанията за социален диалог и защо заплатите са отново замразени.

       Уважаеми Г-н Министър-председател, искрено се надяваме на сътрудничество от Ваша страна, тъй като проблемите в местата за лишаване от свобода не се изчерпват с поставените въпроси, а решението им е невъзможно без осигуряване на трайно спокойствие в системата и нормализиране на отношенията с Министъра на правосъдието, което при увеличаващото се недоволство и продължаващи протести е немислимо.

        Същевременно декларираме, че ежедневно ще подновяваме молбата на УС на Синдикат на служителите в затворите в България до Вас, докато не получим покана за среща с Вас или отговор от администрациите на Министерски съвет или на Министерството на правосъдието за предприемането на действия, които показват, че възнамерявате да изпълните поетите пред обществото спрямо сектора ангажименти. След като ръководеното от Вас правителство заяви отговорно подобни ангажименти, а нашите основателни искания получават широка обществена подкрепа, в лицето на съсловните организации, не виждаме причина Министерски съвет и Вие лично да възпрепятствате осигуряването на необходимото финансиране за ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“.

         Считаме, че тези теми и проблеми не търпят отлагане и се надяваме, че в най-скоро време ще имаме възможност да ги обсъдим лично с Вас, въпреки Вашата ангажираност. Уверени сме, че има решение и то е в открития диалог пред обществеността и медиите, тъй като мотивът за нашето дръзко поведение не е политически.

 

            С уважение,
            От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България

                                                                                                                                                               
13.03.2018 г.                                                                    Христо Илков: ………………..
гр. София                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ     
                           

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *