Писмо до Мин. председателя на РБългария


ДО

Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ

МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

КОПИЕ ДО:

Г-ЖА НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

УВАЖАЕМИ  Г-Н ПРЕМИЕР,

УВАЖАЕМИ Г-Н  МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ,

От тринадесет години Синдикат на служителите в България/ССЗБ/ поставя и призовава да се обърне внимание на проблемите на служителите в Министерството на правосъдието. Многократно политическите управления демонстрираха готовност да подкрепят предложенията на ССЗБ и синдикалните организации в сектора за сигурност, което се оказа поредица от празни обещания. 

В последните месеци нееднократно призовахме всички институции и политически сили да постигнат единна позиция, гарантираща повишаване, предвидимост и равнопоставеност на заплащането на труда, гарантиране на правата, подобряване на условията на труд и цялостно финансиране, което да очертае стабилна и градивна посока на развитие на секторСигурност. Заявените от нас искания и посочени виждания не срещнаха необходимото разбиране и се превърнаха, за пореден път, в катализатор на социално напрежение в целия сектор.

При така създалата се обстановка, водени от разбирането, че протестът е част от преговорния процес и социалния диалог, Синдикат на служителите в затворите в България  Ви уведомява, че ще се присъедини към протеста на служителите на МВР,  на 20-ти февруари 2022 г., пред сградата на Народното събрание.

Изрично заявяваме, че към момента сме в процес на диалог с Министъра на правосъдието, г-жа Надежда Йорданова и очакваме продуктивност от същия. Изразяваме надежда и решителност за постигане на резултатност при съвместната ни работа с екипа на правосъдното министерство, приканваме за вземане на работещи решения по поставените въпроси и се надяваме нашите преговори да не се окажат формални.

Категорично отричаме поставените наши искания и обявени протестни действия да съдържат политически подтекст.

Във връзка с изложеното, се обръщаме към Вас, с призив за организиране на обща среща със синдикалните организации в Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи, в удобно за Вас време, преди посочената за протест дата, на която среща да обсъдим реалните проблеми, модела за определяне на основните възнаграждения и плащанията с постоянен характер,  нелогичните различия в заплащането на служителите в отделните структури от областта на Националната сигурност и Вашите намерения за реформи, в това число и по отношение политиката по доходите в секторСигурност.

С уважение, от името на Управителния съвет на ССЗБ:

гр. София                                                                Ясен Тодоров………..

16.02.22г.                                                                /Председател на УС на ССЗБ/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *