Писмо до министър-председателя на Р. България Бойко Борисов


 

Синдикат на служителите в затворите в България (ССЗБ) изпрати официално писмо до министър – председателя Бойко Борисов с апел за реакция и предприемане на действия за изравняване на заплащането, на служителите, на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ с това на служителите на МВР.
Копие от него е изпратено и на вицепремиера по обществения ред и сигурност Красимир Каракачанов, и до министъра на правосъдието Цецка Цачева.

Ето целия текст на писмото:

                                                     ДО
                                                     МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
                                                     НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                     Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

                                                     КОПИЕ ДО
                                                     ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
                                                     ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА
                                                     КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

                                                     КОПИЕ ДО
                                                     МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                     Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
 
                                                              

      УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,

      От средата на миналата година водим разговори с Цецка Цачева – министър на правосъдието. На тези разговори основно бяха повдигани въпроси свързани със статута на служителите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“, хроничните проблеми с различните размери на възнаграждения в двете дирекции спрямо служителите на МВР, при наличието на идентични функции и категории по смисъла на Закона за министерството на вътрешните работи.

     Припомняме Ви, че от Ваша страна беше поет ангажимент за отпускане на допълнителни 100 млн. лева, за увеличение на заплатите в МВР, което по груби изчисления ще доведе до увеличаване на разликата в размерите на трудовите възнаграждения между работещите в МП и МВР приблизително с 200 лв.

     Като представителна организация на служителите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ се обръщаме към Вас във връзка със статута на служещите в двете дирекции.

     Призоваваме ръководеното от Вас правителство ясно и публично да заяви пред българската общественост ангажимент за предприемане на действия за изравняване на заплащането, на служителите, на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“ с това на служителите на МВР.

     Настояваме Вашата позиция да бъде формирана така, че да изключва възможности за отстъпление от заявения ангажимент на правителството и на министъра на правосъдието по време на дебата и процедурата по приемане на бюджетната рамка за 2018 година, а именно – за равно третиране и недопускане на дискриминация по отношение на служителите в сектора за сигурност.

      Обезпокоени сме от поведението на институциите, изразяващо се в мълчание, което предполага съмнения относно адекватността на действията на компетентните лица и органи, на фона на напрежението в специализираните звена и протестите на Сдружение „Синдикат на служителите в затворите в България“ и Сдружение „Синдикат Охрана“

      Ето защо настойчиво предлагаме в спешен порядък да организирате среща със синдикатите или в писмен вид да отговорите на въпроса:

      Ще предприемете ли мерки и какви, Вие и ръководеното от Вас правителство, за актуализиране на бюджета на Министерството на правосъдието, с оглед осигуряването навреме на средства за изпълнение на поетите спрямо нас ангажименти, за изравняване статута на работещите в  Сектор „Сигурност“?{jcomments off}

   
   

       С уважение,
От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България

                                                                                                                                                                
05.01.2018 г.                                                                           Христо Илков: ………………..
гр. София                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ  

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *