Писмо до Министъра на правосъдието


Иван Петров от името на УС на Синдиката на служителите в затворите в България (ССЗБ) изпрати писмо до министъра на правосъдието Зинаида Златанова, с което поиска среща с нея, на която да се обсъдят предложения във връзка с предстоящото изготвяне на проектобюджет за следващата 2014 година.

Текста на писмото четете по – долу:

                                                                                                    

 

                                                                                                      До   Министъра на правосъдието

                                                                                                      На Република България

                                                                                                      Г-жа Зинаида Златанова

                                                                                                         

                                                                                                      Копие

                                                                                                      Зам. министър Илия Ангелов

 

 

 

                            Уважаема  Госпожо Министър,

 

От есента на 2009 година досега, от ССЗБ изпращаме поредица от обръщения, становища, участваме в различни срещи на различни нива и полагаме огромни усилия с цел решаването на проблеми от особено значение за нас и пряко касаещи служителите, които представляваме.Прехвърлят се становища и отговорности между отделните нива на управление, демонстрира се загриженост, но истинско разрешение на проблемите за наше съжаление липсва.

УС на ССЗБ, изразяваме огромната ни тревога от негативните тенденции в развитието на пенитенциарната система, като вземаме предвид растящото всеобщо недоволство сред служителите от това, че натрупаните нерешени проблеми на пенитенциарните институции и влошеното професионално и социално – икономическо състояние на служителите  в системата, трайно остават извън приоритетите на управляващите досега мнозинства, и с малки изключения – извън общественото внимание и загриженост.  {jcomments off}

В тази връзка бихме желали да организирате среща във възможно кратък срок и в удобно за Вас време, на която да ни информирате за финансовото състояние на МП, респективно на ГД“ИН“ и ГД“О“, предвид предстоящото приемане на бюджет 2014 год. – особено важен и актуален проблем за всички служители в Министерство на правосъдието.На срещата бихме желали да представим и обсъдим предложенията на ССЗБ във връзка с новия бюджет  на МП за 2014 год..

            Бихме искали да получим отговор на следните въпроси :

Какво е  финансовото състояние към края на 2013 год.  на МП, респективно на ГДИН, ГДО  / задължения, преразходи ,икономии на ФРЗ и др.Възможности за индексиране на социалните плащания / пари за храна и за специални условия на труд / или извънредни плащания през четвъртото тримесечие на 2013 год.

Запознаване с параметрите на проекта за бюджет за 2014 година на МП, респективно на ГДИН, ГДО  и включване на нашите предложения във връзка с индексирането на социалните плащания и възнаграждения с цел повишаване на доходите, социалното, професионално и жизненото равнище на служителите в министерство.

 

            Нашите предложенията  са следните : 

 

            От 01 януари 2014 година  :

 

            Повишаване с 100 %  на сумите изплащани  за храна / порцион /  от 60.00 лв. на  120.00 лева и изравняването им с тези в МВР.

            Повишаване на сумите за допълнително възнаграждение,  изплащани за специфични и утежнени условия на труд  , като базата за процентно изчисляване от 95.00 лв. да стане 140 .00 лв. и изравняване на процента, с който се изплаща сумата в ГДИН с този в ГДО.

           Повишаване на основните трудови възнаграждения / заплати / на служителите с 25 % , предвид натрупаната инфлация и не индексирането им през последните няколко години .

           Включване на реално необходимите средства за подобряване и осигуряване на нормални и здравословни условия за труд, почивка, хранене и хигиена на служителите и материално – техническото обезпечаване, предпазни и защитни средства, униформено облекло и специализирана техника за нормално изпълнение на дейността им в съответствие с функционалните им задължения във всички звена на ГДИН, ГДО .

          Предвид изложеното в увода не бихме приели отново да  бъдем изправени пред свършен факт и да получим многократно повтаряния през годините  отговор: “ За вас не са предвидени средства в бюджета“. Считаме, че нашите предложения са справедливи и с приемането им ще бъдат решени огромна част от проблемите водещи до ненужно напрежение, демотивираност и искрено недоволство сред служителите задълбочавайки усещането им за несигурност и несправедливост.

         Искрено вярвам във Вашето отговорно държавническо и чисто човешко отношение към проблемите на служителите в Министерството на правосъдието и се надявам,  да подходите  професионално, с разбиране, за което предварително Ви благодаря !            

                                                                                         С уважение, Председател на УС  на ССЗБ :

гр. Пловдив                                                                                                             / Иван П. Петров /                            

 

     

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *