Писмо до министъра на правосъдието


                                                                                                          ДО
                                                                                                          МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
                                                                                                          НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                                                                          Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

     УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

     Във връзка с проведената работна среща (съгл. заповед № ЛС-13-40/02.11.2017г.) на 13.03.2018г. в 10:00ч. в Заседателната зала на Министерство на правосъдието, по Ваше поръчение, председателят на работната група информира представителните членове на работната група на ССЗБ и Синдикат „Охрана“, че финансовият министър „подновява“ своето старо предложение от 12.02.2018г. за увеличаване на разходите за персонал с 6 /шест/ милиона лева за 2018 г.


     От УС на Синдикат на служителите в затворите в България /ССЗБ/, Ви припомняме и настояваме да изпълните законовите си задължения и личното си обещание към нас за изравняване на базата от 95лв. на 190лв. в двете специализирани дирекции ГД „ИН“ и ГД „Охрана“ с установената база в МВР, считано от месец януари 2018г. В тази връзка при наличието на финансови средства 6 /шест/ милиона лева, бихте могли да актуализирате по подходящ начин заповедите за СУТ/ССД, съответно да изпълните закона и категорично заявеното си обещание към нас, респективно към всички правоимащи служители.

     ИСКАНЕ:
 
1. В бъдеще, всяко едно предложение чрез
и от министъра на правосъдието, независимо от съдържанието, характера, което се отправя до ССЗБ да е в писмен, формален вид, за да не се манипулира и деформира предоставяната информация.

2. Министерство на правосъдието във Ваше лице да предостави на ССЗБ, като страна в бъдещ преговорен процес подробен финансов разчет за 2018 и 2019г., споделен и обещан на 13.03.2018г. в работната среща от г-н Стоян Стоянов – главен секретар на МП.

3. Министерство на правосъдието да предостави своевременно Проект на заповед за изравняване на основните месечни възнагражденията на служителите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и ГД „Охрана“, с тези на служителите в МВР, в съответствие с Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8121з-919 от 2017г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл.142, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗМВР (обн., ДВ, бр. 60 от 2017г.; изм. и доп., бр.4 от 2018г.), в т.ч и допълнителните възнаграждения по ЗМВР. {jcomments off}

    С настоящото писмо за пореден път Ви напомняме, че социалното напрежение и недоволство продължава да нараства, поради неизпълнение на законово задължение от Ваша страна и предприемане на културен подход за провеждане на преговори с цел разрешаване на създадените проблеми. Протестите под надслов „Европа и за нас“ ще продължават с пълна сила до изпълнение на основателните ни искания в евентуален преговорен процес или до като членовете на Европейския съюз се ангажират с разрешаването на създадените от българското правителство проблеми.

         С уважение,
От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България

                                                                                                                                                                 
15.03.2018г.                                                                  Радослав Мартинчев:……………………….   
гр. София                                                                          ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *