Отмениха забраната за сядане на надзирателите в арестите


След настояване на Синдиката на служителите в затворите в България, заместник – министърът на правосъдието отмени незаконосъобразна забрана.

По сигнал /изх. № 06 от 25.03.2013 г./ на УС на Синдикат на служителите в затворите в България срещу издадени инструкции от началник сектор „Охрана и сигурност в арестите“ в частта, с която се налага абсолютна забрана на постовите надзиратели в следствените арести да сядат по време на полаганите от тях 12 и 24 – часови смени и след разглеждане на въпроса на работна среща в Министерството на правосъдието на 28 март 2013 г., със Заповед № ЛС-04-759 / 22.04.2013 год. на зам. министъра на правосъдието Димитър Бонгалов се отменят частично всички инструкции, определящи забрани за служители, осъществяващи постова служба в арестите, да сядат.{jcomments off}

Като мотив за отмяна на оспорените от Синдиката текстове се посочва , че :“При проверки на място в ареста в гр. София и гр. Пловдив се установи наличие на забрана за сядане, съдържаща се в инструкциите на пост № 1. В разпоредбата на чл. 313, т. 1 от ППЗИН са изчерпателно изброени забраните за постовия, а именно: „да спи, да се храни, да чете, да употребява алкохол и други упойващи вещества, да пуши, да отклонява вниманието си по въпроси несвързани със службата и да понижава бдителността си“ Всяко разширено тълкуване не само че не е законосъобразно, но води и до влошаване на здравословните условия на труд, а от тук искания и необходимост за оценката им като „специфични условия на труд“ с необходимото парично компенсиране.

Подобряване на битовите условия на задържаните лица, съобразно направените препоръките при посещенията на КПИ, са неразривно свързани с условията на труд на надзорния състав. Инвестициите в тази насока обаче са свързани и с тяхната икономическа възвращаемост и ефективност. Самоцелна реконструкция, която не води до подобряването на местата за лишаване от свобода и изисква аналогичен надзорен състав при неоправдано утежнени условия на труд, е явно нецелесъобразно. Следва да се използват техническите възможности за видео наблюдение, сигнална инсталация за връзка на задържаните лица с лицата от надзорния състав, което силно не само ще намали необходимостта от персонал, ще повиши и сигурността на задържаните лица и подобри трудовата среда. Ето защо, стандартният типов подход за наличие на такива постове в новоизградени, или ремонтирани арести е явно необоснован и следва да се отчита за в бъдеще, а настоящо утежняване на условията на труд, при съществуващите лоши условия в арестите отново подчертавам е не само незаконосъобразно, но и нецелесъобразно.“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.