Отмениха дисциплинарното наказание на надзирател


 

Със своя заповед от 11.08.2017 г. ВПД Гл. директор на ГД“ИН“ – Старши комисар Свилен Цветанов уважи жалбата на И.Н.Т надзирател I-степен в Затвора, гр. Белене и отмени наложеното му със заповед № Л 584/18.05.2017 г. на началника на затвора, гр. Белене дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от 6 /шест/ месеца, поради това, че “ процесната заповед е издадена в нарушение на въведения в ППЗИНЗС специален процесуален ред за налагане на дисциплинарни наказания“.

 
Случаят е пореден, на отменено наказание, след оказана правна помощ на синдикален член в рамките на възможностите на Синдикат на служителите в затворите в България.
 
Припомняме Ви, че през месец юли т.г. 55 служители на затвора, гр. Белене подкрепиха инициирана подписка в защита на надзирател И.Н.Т. и, срещу мотивите, тенденциозното отношение и лоши практики по налагане на дисциплинарни наказания от началника на Затвора Белене, а в същото време УС на Синдиката на служителите в затворите в България предприе действия в рамките на процесуалните възможности по защита на И.Н.Т.
 
Съблюдавайки процеса и развитието на административното производство, предвид сроковете и мотивите на участниците, УС на Синдиката на служителите в затворите в България намира за необходимо да отбележи достойното, разумно и коректно отношение на главния директор на ГД „ИН“ в лицето на Ст. комисар Свилен Цветанов по отношение на административната преписка /проблематика/ и решението за отмяна на наложеното по несправедлив начин наказание.Спазването на принципа “ Върховенство на закона“, т.е подчиняването на обществените отношения само и единствено на закона ще затвърди чувството за справедливост, като желан идеал в правовата държава, а от друга страна би довело до еволюция в МЛС, критично дискутирани десетилетия пред погледа на институциите в европейска България. {jcomments off}

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *