Отговор от Омбудсмана


 

 

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОМБУДСМАН

изх. № 6791/23.08.16 г.

 

                                                                                                                                  ДО

                                                                                                                                  Г-Н ЦВЕТАН МИХАЙЛОВ

 

                                                            

                                                                                                                                   8800 гр. Сливен

 

                      Относно: Жалба № 6791/2016 г. до омбудсмана на Република България

 

                      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВ,

 

            Жалбата Ви относно неспазване на време за хранене, отдих, физиологични почивки за надзорния състав е напълно основателна.Разчетите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) са за необходими от 450 до 750 допълнителни щатни бройки, за да се обезпечи спазване не само на трудовите права на служителите, но и да се гарантира сигурността в затворите.Националният превантивен механизъм (НПМ) в предходни години, както и Комитетът за предотвратяване на наказанията (КПИ), многократно е установявал недостиг на надзорен състав, социални и медицински работници в местата за лишаване от свобода и е отправял своите препоръки.В последния доклад, който ще е публичен съобразно чл.4 от Закона за омбудсмана, като имам предвид т. 8 от Европейските правила за затворите, а именно: „Затворническият персонал изпълнява важна обществена задача, затова набирането, обучението и условията на работа трябва да предоставя на тези служители възможност за поддържане на високи стандарти при грижата им за затворниците“ декларирам проучване не само за правата на лишените от свобода, но и за трудовите и социалните права на служителите в затворите, като елемент от общите права на човека.В тази връзка дадох указания на служителите от проверяващите екипи да провеждат срещи не само с ръководството на местата за лишаване от свобода, но и с представители на синдикалните Ви структури по места.Такива вече са проведени в гр. София и гр. Бургас.За съжаление при посещението си в гр. Сливен проверяващият екип не е успял да осъществи връзка с Вас.

                 Констатациите ми са, че значителна част от допуснатите нарушения на правата на човека в затворите и арестите произтичат от липсата на достатъчно надзорен състав.Такива нарушения са допуснати не само в инструкциите на постовете в болничните заведения, но и в зоните за сигурност.

                 Проявявам разбирането, че без изпълнение на ангажиментите на държавния бюджет за създаване на нормални условия на труд, проблемите с неоснователна употреба на помощни средства ще продължават.Ето защо, чрез последния доклад на НПМ давам препоръки към ГДИН за изменение на въпросните инструкции съобразно изискванията на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, ведно с препоръка до министъра на правосъдието и министъра на финансите за значително увеличаване на надзорния състав при подготовката на бюджета за 2017 г.

               При следващата проверка на НПМ в затворите в гр. Бобов дол и гр. Пазарджик проверяващият екип ще потърси контакт с ръководствата на вашите структури по места, за да се запознае с проблемите, касаещи трудовите и социалните Ви права и да предложи при необходимост евентуални препоръки в следващият си доклад.{jcomments off}

 

 

С уважение,

 

 

                                     (Печат: Република България, Омбудсман, Администрация)

                                                                                              МАЯ МАНОЛОВА

                                                                                              ОМБУДСМАН

                                                                                              НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Подпис, не се чете)

 

               

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *