ОТВОРЕНО ПИСМО


                                       Синдикат на служителите в затворите в България
                                                   

                                                               ОТВОРЕНО ПИСМО
                                     

                                                                      До медиите

Ние, членовете на Синдикат на  служителите в затворите в България (ССЗБ) подкрепяме исканията на СФСМВР и ще участваме в протестния митинг, организиран от федерацията на 07 ноември 2010 год. от 12:00 часа в градинката до сградата на МВР в София , след което минавайки покрай Министерство на правосъдието ще продължим нашето  шествие до храм паметника „Александър Невски”.

Ние служителите от българските затвори , следствени арести и пробационни служби , вследствие на продължителния и труден процес на реформиране на пенитенциарната система , натрупаните от десетилетия нерешени проблеми , влошено материално – техническо обезпечаване и недостиг на служители ,  сме поставане в ситуация задължаваща ни да осигуряваме необходимия ред и спокойствие в тези заведения и изпълняваме  служебните си  задължения без да разполагаме с необходимия ресурс , на предела на физическите  и психическите ни възможности.Вече две десетилетия неясните стратегии и програми за развитие на местата за лишаване от свобода и постоянно променящата се нормативна уредба  не дават положителен резултат нито за системата , нито за подобряване на професионалния и социален статус на служителите в сектора.

 Във връзка с прилагането на практики от различните нива в ръководството чрез които се нарушават  приети и утвърдени трудови норми нашите основни искания са  :

–    Да се отчитат и заплащат  пълния обем отработени часове , времето на разположение , учебни занятия, мероприятия свързани със служебните задължения на персонала.
–    Положения извънреден труд  да се полага , отчита и заплаща в съответствие с КТ и ЗМВР.
–    Да бъдат дадени ясни гаранции за ползване на платения  годишен отпуск от служителите при реда и условията в КТ.

Считаме , че е необходимо също да бъдат предприети мерки за:

–    Окомплектоване на състава съобразно нуждите на структурните звена.
–    Подобряване на материално техническото обезпечаване .
–    Прозрачност при назначаването и развитието на кадрите в системата .

Недопустимо е да продължават да бъдат грубо погазвани трудовите права на хората посветили се на тежката професия надзирател в страна член на ЕС!

Надяваме се на подкрепа и разбиране от обществото във връзка с поставените от нас справедливи искания  !

05 Ноември 2010 г.{jcomments off}

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *