Отворено писмо


Open letter – 04.10.23г.

ДО

Г-Н НИКОЛА ШМИТ,

ЕВРОПЕЙСКИ КОМИСАР ПО РАБОТНИ МЕСТА И СОЦИАЛНИ ПРАВА

ДО

Г-Н ДИДИЕ РЕЙНДЕРС,

ЕВРОПЕЙСКИ КОМИСАР ПО РАБОТНИ МЕСТА И СОЦИАЛНИ ПРАВА

 

УВАЖАЕМИ КОМИСАР ШМИТ,

УВАЖАЕМИ КОМИСАР РЕЙНДЕРС,

Синдикат на служителите в затворите в България е организация, работеща по насърчаването и защитата на човешките, трудовите, синдикални и социални права на служителите в министерството на правосъдието на Република България. С настоящото искаме да Ви информираме и изразим сериозна тревога за нарушения от властите на Република България по отношение гарантиране свободата на защита на тези интереси чрез синдикални действия и по- конкретно – наказания и уволнения на синдикални лидери и членове за тяхното мирно упражняване на правото на сдружаване и правото на протест, като и двете са защитени от вътрешното и международното право.

В последните няколко месеца ГД „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието на Република България наложи наказания на много служители и уволни синдикален активист, опирайки се на дисциплинарни практики, зад които стои мотив за „отмъщение“, в случаи на използване основните свободи, предоставени им от българската конституция и международните конвенции, ратифицирани от България, позволяващи изразяването на мнение и правото да изискват по-добри условия на труд и достойно заплащане.

С тези си действия ГД „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието на Република България компрометира опитите за упражняване правото на организиране, тъй като особено в случая с уволнения служител, не само лишава останалите от техния представител, но също така постига и сплашващ ефект върху други служители, които изпълняват или биха могли да поемат синдикални функции, или просто да се присъединят към трудови спорове и протестни действия.

Този случаи не е прецедент, но може допълнително да насърчи работодателите в България, а в конкретния случай държавните институции, да игнорират лошите условия на труд, социалния диалог, и потенциално да доведе до процес на отмяна на трудно спечелените професионални права и социални придобивки в сектора за сигурност на Република България.

Ето защо, ние, от Синдикат на служителите в затворите в България, молим за намеса и подкрепа от Ваша страна, докато ситуацията не се е променила необратимо, като напомните на властите в страната ни, че синдикализмът не е престъпление и че основните свободи трябва да бъдат защитени, дори когато се упражняват в преследване на искания, с които правителствата на държавите от ЕС или други държавни администрации не са съгласни.

В същото време отправяме молба за среща с Вас или Ваш представител, тъй като смятаме, че от срещите си с представители на институциите не научавате достатъчно за условията на труд в българските затвори и по отношение на сериозните критики от страна на авторитетни международни организации.

Изразяваме надежда, че това писмо ще заслужи внимание и ще се намесите и изразите позиция, с която България да започне да оценява важността на ролята, която играят синдикалните организации в защитата на човешките права и насърчаването на демокрацията и да създаде безопасна среда за техните представители, за да работят свободно и без страх от последствия.

 

С уважение,

От името на УС на Синдикат на служителите в затворите в България.

Ясен Тодоров – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ССЗБ

 

гр. София

04.10.23г.                                                                 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *