Отворено писмо


Рег.98/14.11.2022г.

ДО

Г-Н КРУМ ЗАРКОВ

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-ЖА МАРИЯ ПАВЛОВА

ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

Г-Н ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР

НА ГД“ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“

София, 14 ноември 2022 г.

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

УВАЖАЕМИ Г-Н  МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАМ.-МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГД“ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“,

Управителния съвет на Синдикат на служителите в затворите в България след анализ на поредица от Ваши действия и публични изявления намира, че:

Вие показахте грубо невежество по отношение на конституционните и законови разпоредби, залегнали в упражняването на правото на свободно сдружаване на работниците и служителите в България, като едно от основните човешки права. Би трябвало да знаете, че свободата Синдикат на служителите в затворите в България да работи въз основа на собствения си устав, да избира своите представители, да организира управлението и дейността си или да формулира собствените си програми за действие, са права, гарантирани от закона, а не от Вас или публичната власт, каквато има министъра на правосъдието, т.е. работодателите нямат право да се намесват в начина, по който се упражняват тези права.

Съдебната власт е единствената, която утвърждава устава, процедурите и удостоверява правилността на изборните процеси на синдикални лидери, в съответствие със законовите разпоредби и тези на собствения устав.

Изглежда, че Вие, както и други преди Вас, достигнали високи позиции, не познавате разпоредбите на Конституцията, разпоредбите на КТ и тези на международните документи, ратифицирани от България, с които сте длъжни да се съобразявате и да спазвате.

Например това което казвате, включително в национален ефир, по отношение на наши становища и организираните протести: „Тези крайни действия, които в момента се изразяват от ръководството на синдикалната организация се осъществяват от двама служители, които не са служители на ГД „Изпълнение на наказанията““ е потвърждение на изразената оценка по-горе и в свободен превод означава подвеждане на общественото мнение. Не стига това, а подобни опити за въздействие сте си позволили и към председатели на синдикални дружества при срещите си с тях в териториалните структури, което говори достатъчно за „честния и открит подход“, който следвате в социалния диалог.

Нещо повече. Пасквилите, едностранно разпространявани от определил се като несиндикално представен служител на ГД“ИН“, без подпис и без данни за надлежно колективно упълномощаване, които необезпокоявано позволявате да циркулират през служебни имейли и да се поставят на информационните табла в териториалните подразделения на ГД“ИН“, съдържащи внушения и клевети по отношение на Синдикат на служителите в затворите в България, за политическа обвързаност на нашите протестни акции, са чиста проба подло дезинформиране на професионалната общност и противопоставяне на членуващите в Синдикат на служителите в затворите в България, предимно служители от надзорно-охранителния състав спрямо тези, които не членуват в синдикалната организация,  което само Ви дискредитира, като ръководители.

Фактът, че продължава да има служители на административни длъжности в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ с по-ниски заплати от други, със същите служебни задължения, проблем за който сме Ви сезирали нееднократно и който остава без поемане на отговорност от Ваша страна за намиране на решение, е показателен пример затова, че не Синдикат на служителите в затворите в България, а Вашето управление поддържа разделение, не само между синдикално и несиндикално представените служители, между отделните сектори на дейност, но и между тези с еднакви трудови функции.

За ваш срам, след като повече от месец, когато ви поставихме конкретни въпроси и ви помолихме да отговорите на тях ясно, с което да изразите гледната точка на ръководството на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и на Министерството на правосъдието Вие запазихте мълчание.

Така оставихте служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ да анализират Вашето поведение от гледна точка, изразеното от Вас в медийни публикации и да изливат недоволството си в социалните мрежи. Притеснени от протестите и критиките, почти загубили последната си частица равновесие, разпоредихте проверки, с които искате да се отървете от реакции, и с които постигнахте ограничаване на свободата на изразяване, на разочарованието на синдикалните членове, в опит допълнително да оказвате натиск върху членовете на организацията ни.

Този тип подход от страна на професионално и политическо ръководство на ГДИН е безпрецедентен в историята на Синдикат на служителите в затворите в България.

Искаме да ви напомним, че Синдикат на служителите в затворите в България реагира публично на всички промени и въпроси, които засягат правата и интересите на служителите в Сектор „Сигурност“, с всички форми на протест разрешени от закона и атакува в съда отделни случаи на засегнати в правата си служители, последователно по време на всички правителства от 2009-та година насам.

Имайки предвид гореизложеното Синдикат на служителите в затворите в България изисква от Вас, да седнете на масата за диалог и да отговорите на всички писмено поставени от ССЗБ по-рано въпроси, което напоследък правите само когато и с който Ви е удобно.

И не на последно място, ние Ви молим да се извините публично за отказа от комуникация с протестиращите над 500 служители пред министерството на правосъдието на 25 октомври т.г., както и за всички Ваши действия спрямо синдикални членове и представители на организацията, които сте имали,  ефективно потъпкващи основни човешки права, свързани със свободата на изразяване на мнения, гарантирани от българската конституция и международните договори, по които България е страна.

Не знаем дали нашият фокус върху корупцията и обществените поръчки, в организираните протести, Ви подразни толкова много, или това, че очаквате от синдикалните организации субординационно подчинение, но обещаваме, че няма да спрем, и ако замразите диалога, както и възнагражденията, елиминирайки ССЗБ, ще продължим с протестите, с максимална енергия, защото сме в Европа, където сред демократичните ценности са правото да протестираш свободно и да критикуваш властта.

С уважение,

от името на УС на Синдикат на служителите в България:

Ясен Тодоров

Председател на УС на ССЗБ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *